SPRC ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และพนักงานกว่า 250 คน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ หาดแม่รำพึงพร้อมเดินหน้ามอบเงินช่วยเหลือกลุ่มประมงด้วยยอดเงิน 89.5 ล้านบาท


SPRC เดินหน้าจัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชนอย่างรอบด้าน ทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมและมอบเงินช่วยเหลือกลุ่มประมง โดยวันนี้ (11 มีนาคม) SPRC ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง สำนักอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยพนักงาน จิตอาสาจากบริษัทฯ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โดยได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งหมด 250 คน ร่วมเก็บขยะตามแนวชายหาดแม่รำพึง เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งของหาดหลังจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันรั่ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดทีมเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณชายฝั่ง (Shoreline monitoring) ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 18.00 น. ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้อยู่อาศัย ผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านค้า รวมถึงนักท่องเที่ยวชายหาดแม่รำพึง

นาวาเอก อนุพงค์ จันทร์พฤกษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดระยอง กล่าวว่า “จากการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ที่ชายหาดแม่รำพึง พร้อมสำรวจสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งในวันนี้ พบว่าชายหาดมีความสะอาด ปลอดภัย นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้แล้ว นอกจากนี้ได้มีการนำตัวอย่างอาหารทะเลไปทำการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งพบว่าคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถรับประทานได้ ทั้งนี้ บริษัท SPRC จะเดินหน้าจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฤดูกาลท่องเที่ยวมาถึง และจากการสำรวจในวันนี้ พบว่าสภาพแวดล้อมชายหาด รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ บริเวณหาดแม่รำพึงมีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ จึงอยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวที่หาดแม่รำพึงและทะเลจังหวัดระยองเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่พี่น้องชาวระยองอีกครั้ง”

ในวันเดียวกันนี้ SPRC ยังได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องให้แก่กลุ่มประมงท้องถิ่นที่ได้ทำการลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์รับเงินช่วยเหลืออีกจำนวน 250 ลำ รวมจำนวนเงินกว่า 11.2 ล้านบาท ณ สมาคมประมงสุนทรภู่ อ.แกลง จ.ระยอง ส่งผลให้เงินช่วยเหลือที่บริษัทฯ จ่ายให้กับกลุ่มกลุ่มประมง และกลุ่มอาชีพอื่น ๆ จนถึงวันนี้มียอดรวมทั้งสิ้น 89.5 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและเอื้อเฟื้อด้านสถานที่เป็นอย่างดีจาก นางกานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอแกลง จ่าเอกหิรัณย์เศรษฐ วงษ์บำหรุ ปลัดเทศบาลตำบลสุนทรภู่ และนายโสธร เทพนุเคราะห์ นายกสมาคมประมงสุนทรภู่

นายจิระศักดิ์ มหาสุคนธ์ ผู้จัดการโครงการเพื่อสังคม บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (“SPRC”) กล่าวว่า “หลังจากที่ SPRC ได้เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่ว ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ในวันนี้บริษัทฯ ยังคงดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพประมง กลุ่มอาชีพร้านค้าขนาดเล็ก และกลุ่มอาชีพอื่นๆ ไปพร้อมกับเร่งอำนวยความสะดวกให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มอาชีพอื่น ๆ เช่น ผู้ประกอบการร้านอาหารริมทะเล ผู้ประกอบการโรงแรม และอื่นๆ เพื่อจัดสรรการมอบเงินช่วยเหลือให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบ การดำเนินการทั้งหมดนี้ เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับพี่น้องชาวระยอง ซึ่งเป็นชุมชนท้องถิ่นที่บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยมาอย่างยาวนาน และจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือชุมชนรอบข้างของเรา”


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *