รัฐบาลลาวมอบ”ประกาศเกียรติคุณสูงย้องยอ”แด่”ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯ.ในวาระ70ปีความสัมพันธ์ลาว-ไทย


รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มอบประกาศเกียรติคุณสูงสุดระดับ”ประกาศเกียรติคุณสูงย้องยอ”แด่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะ
ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่รัฐบาลและประชาชน สปป.ลาวในโอกาสครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง สปป.ลาวกับราชอาณาจักรไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตแห่ง สปป.ลาว โดย ฯพณฯ. แสง สุขะทิวง (H.E. Mr. Seng Soukhathivong) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผู้มอบในนามรัฐบาลลาว
ดร.เฉลิมชัยกล่าวว่า ขอขอบคุณรัฐบาลสปป.ลาวและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับประกาศเกียรติคุณสูงย้องยอในวาระ70ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวซึ่งเสมือนบ้านพี่เมืองน้องที่มีความสัมพันธ์อันแน่บแน่นและจะต้องช่วยกันเสริมสร้างความร่วมมือในทุกมิติระหว่าง2ประเทศให้ยั่งยืนตลอดไป.


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *