การเคหะแห่งชาติ เปิดให้ยื่นเสนอราคาการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้าภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรพิษณุโลก (หัวรอ)


นายเอกพล เทพมณี รักษาการผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

นายเอกพล เทพมณี รักษาการผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้า เนื้อที่ประมาณ 0-3-52.40 ไร่ โครงการบ้านเอื้ออาทรพิษณุโลก (หัวรอ) ตั้งอยู่ที่ถนนวัดโบสถ์-แควน้อง ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธียื่นซองเสนอราคาฯ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 10.30 น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคา เวลา 10.45 น. ในวันเดียวกัน ณ สำนักงานเคหะจังหวัดพิษณุโลก ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

          สำหรับผู้ที่สนใจ สอบถามและขอรับเอกสารการเสนอราคาได้ที่ กองจัดประโยชน์ทรัพย์สินภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายจัดการประโยชน์ทรัพย์สิน การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2 351 6693, 0 2 351 7005 และสำนักงานเคหะจังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0 55 98 5833 – 35 ในวันและเวลาทำการ


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *