ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าร่วมกับ ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลระดับไฮเปอร์สเกล


ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จะผลิตพลังงานของตนเอง และจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจยุคดิจิทัล และนำพลังงานหมุนเวียนมาสู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทย

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในการช่วยรักษาโลก ลดภาวะโลกร้อน และภาวะเรือนกระจก โครงการนี้จะช่วย ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) และลูกค้าของบริษัท ในการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้อย่างมากตลอดอายุของระบบ พร้อมชดเชยการปล่อยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง 18,250 ตัน

คุณสุนิตา บ๊อตเซ่

“ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) เป็นศูนย์ข้อมูลไฮเปอร์สเกล เปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งถือเป็นผู้บุกเบิกศูนย์ข้อมูลของภูมิภาคนี้ นับแต่นั้นมาเทคโนโลยีชั้นนำของเราได้มอบความพร้อมใช้งานต่อเนื่อง 100% ให้กับลูกค้า คำมั่นสัญญาของเราในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ได้แสดงให้เห็นอีกครั้งกับความคิดริเริ่มนี้ ซึ่งมุ่งสู่ประสิทธิภาพและความยั่งยืน ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ได้รับเลือกให้ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) เพราะมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและความปลอดภัย รวมทั้งประสบการณ์ที่เชื่อถือได้ในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เรามั่นใจในทักษะและความเป็นมืออาชีพของ ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์” คุณสุนิตา บ๊อตเซ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) กล่าว

ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) ได้ร่วมงานกับ ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ เพื่อดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์ฟาร์ม โดยโซลาร์ฟาร์มนี้จะสร้างขึ้นบนที่ดินของ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) บนพื้นที่ศูนย์ข้อมูลที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นอกเขตน้ำท่วมกรุงเทพฯ และใกล้กับสถานีเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างประเทศที่มีการเชื่อมโยงทั่วประเทศไทย

ดร.นิพนธ์ บุญเดชานันทน์

“ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) เป็นผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับ เทียร์   4 ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ที่มีการขับเคลื่อนโดยความต้องการในเอเชียแปซิฟิกสำหรับศูนย์ข้อมูลที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ซึ่งรับประกันประสิทธิภาพ ความพร้อมใช้งาน และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ทั้งนี้ต้องยอมรับว่า การเติบโตของข้อมูลและแอปพลิเคชั่นในระดับภูมิภาคมาจากความต้องการที่จะใกล้ชิดกับธุรกิจและผู้บริโภค เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าที่ใช้ คลาวด์  AI  IOT และ BIG Data ดังนั้น ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จึงเป็นศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และถือเป็นผู้นำในเอเชีย ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความสามารถในการให้บริการที่สูงกว่าศูนย์ข้อมูลทุกแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ดังนั้นการที่บริษัทยักษ์ใหญ่ให้ WHAUP ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้ยิ่งเป็นการการันตีศักยภาพและมาตรฐานการติดตั้งของ WHAUPมากยิ่งขึ้น”  ดร.นิพนธ์ บุญเดชานันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP กล่าว

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) รวมถึงงานวิศวกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้าง (EPC) ตลอดจนระบบกักเก็บพลังงานเพื่อกักเก็บพลังงานส่วนเกิน และนำกลับมาใช้ใหม่เมื่อระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้ ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์จะรับผิดชอบการดำเนินงานและการบำรุงรักษาระบบเป็นเวลา 20 ปี โครงการมีกำหนดแล้วเสร็จในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในต้นเดือนเมษายนนี้

ด้วยการเป็นศูนย์ข้อมูลโคโลเคชั่นและระบบคลาวด์แห่งแรกที่ใช้พลังงานหมุนเวียน ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค สนับสนุนยุทธศาสตร์ระดับชาติในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของลูกค้า


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *