“TM” ประกาศก้าวสู่ทศวรรษที่ 3ต่อจิ๊กซอว์ “TM Herb – THE PARENTS” ตั้งเป้า High Growth 3ปี แตะ 1,000 ลบ.


บมจ.เทคโนเมดิคัล (“TM”) ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ประกาศเดินหน้าต่อจิ๊กซอว์ แตกไลน์ธุรกิจ หวังต่อยอด Core Business ธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ – อุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้แล้วทิ้งสำหรับห้องผ่าตัด-อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ สู่การปั้นแบรนด์ “TM Herb – THE PARENTS” หวังเพิ่มช่องทางความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้ครบวงจร พร้อมตั้งเป้าสร้างรายได้รวมสู่ High Growth แบบ Recurring Income ภายใน 3 ปีข้างหน้า (2565-2567) แตะ 1,000 ล้านบาท

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ “TM” เปิดเผยว่า สำหรับปี 2565 “TM”ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพความแข็งแกร่งในการเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ – อุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้แล้วทิ้งในห้องผ่าตัด รวมถึงอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ ดังนั้นตั้งแต่ปีนี้บริษัทฯจะวางกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ให้สอดรับกับการดำเนินธุรกิจสู่ทศวรรษที่ 3 เพื่อสร้างอัตราการเติบโตอย่างมั่นคง รวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น

 จากผลการดำเนินที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของ“TM” โดยในปี 2558 บริษัทฯมีรายได้ที่ 436.86 ล้านบาท และมีการขยับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดในปี2564 แตะที่ระดับ 674.14 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเติบโตจากยอดขายสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง, กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ โดยจากการเติบโตดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯจะเพิ่มไลน์ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจหลัก (Core Business) เพื่อหวังสร้างการเติบโตของรายได้สู่ระดับ High Growth ในอีก 3 ปีข้างหน้า (2565 – 2567 )  ให้แตะระดับ 1,000  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่คาดว่าจะมีรายได้ ประมาณ 700 – 750 ล้านบาท ภายใต้การขับเคลื่อนผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย

  1. การขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19 ผ่านแพลตฟอร์ม TM CARE SHOP (www.tmcare-shop.com) Facebook (FacebookPage: https://www.facebook.com/TMCARESHOP/) และLine (Line@ : @tmcareshop) ของบริษัทฯ เพื่อการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงมากขึ้น โดยเฉพาะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด- 19
  2.  การเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้ “TM Herb” เพื่อมุ่งสู่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ อาทิ เครื่องทำน้ำด่าง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ในรูปแบบแคปซูล อาทิ กระท่อม กระชาย กระเทียม น้ำมันกัญชง ฟ้าทะลายโจร ผลิตภัณฑ์ประเภทเวชสำอาง อาหารเสริมบำรุงสุขภาพ ประเภท Probiotic  จากประเทศเกาหลี  รวมถึงผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ   ที่ใช้วัตถุดิบจากใบข้าวไทย (Chory) ซึ่งจะมีทั้งอาหารเสริม และผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนัก เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะเริ่มทยอยทำการตลาดในเชิงพาณิชย์ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ภายใต้ “TM CARE SHOP” ตั้งแต่ไตรมาส2/2565 เป็นต้นไป
  3.  การแตกไลน์สู่ธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้ โครงการ “THE PARENT” ซึ่งเป็นการดำเนินการผ่าน บริษัทย่อยคือ บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด (TMNC) โดย TM ถือหุ้นสัดส่วน 80% ทั้งอาคาร Nursing Home (ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ) และอาคาร Rehabilitation Hospital (โรงพยาบาลเฉพาะทาง) ซึ่งเบื้องต้นเตรียมเปิดให้บริการเฟสแรก ในส่วนของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ภายในไตรมาส 3/2565นี้ ส่วนโรงพยาบาลเฉพาะทางคาดว่าจะเปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้เต็มรูปแบบภายในปี 2566  และหากTHE PARENTS ดำเนินการเต็มรูปแบบจะผลักดันให้ THE PARENTS เป็นศูนย์กลาง (Hub) ของภูมิภาคในการให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรทุกมิติ  และจะส่งผลให้ “TM” รับรู้รายได้จาก THE PARENTS เข้ามาเฉลี่ย  100 -150 ล้านต่อปี

อย่างไรก็ตาม จากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจของ “TM” เชื่อว่า Business Model นี้ จะส่งผลให้ บริษัทฯขยายและต่อยอดธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างรายได้แบบประจำ (Recurring Income) ให้เติบโตแบบก้าวกระโดด เพื่อที่สร้างความมั่นคงและยั่งยืนและช่วยลดการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจหลักเพียงอย่างเดียว 


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *