“ทิพยประกันภัย” ให้การต้อนรับ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ วปส.รุ่นที่ 10 – คปภ.เยี่ยมชมระบบงานสุดล้ำกับนวัตกรรมอัจฉริยะ


ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ.ทิพยประกันภัย  และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการและผู้บริหารสำนักงาน  คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมคณะผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 10 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบงานสุดล้ำกับนวัตกรรมอัจฉริยะ อาทิ ศูนย์ TIP’s Center of Excellence (TIP COE) การให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย , ห้อง Inspiration Chamber (TIP IC) Innovative Co-Working Space ที่ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์สุดล้ำพร้อมนวัตกรรมการใช้งานแบบ 360 องศา  , CSC Room ห้องปฏิบัติการสำหรับสินไหมรถยนต์ เพื่อมอนิเตอร์การปฏิบัติงานของพนักงานสำรวจภัย พร้อมสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้อง War Room ควบคุมระบบสินไหมในกรณีเกิดภัยพิบัติได้ทันที ระบบ IT ที่มีความทันสมัย และระบบงานต่างๆ เพื่อรองรับการคิดค้นและออกแบบนวัตกรรมการประกันภัยเพื่อตอบสนองความต้องการในยุคดิจิทัลรวมถึงการให้บริการลูกค้าอย่างสะดวกรวดเร็วเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด ณ อาคารทิพยประกันภัย สำนักงานใหญ่ พระราม 3


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *