ออมสิน เข้าร่วมงานใหญ่ส่งท้ายปี Thailand Smart Money กรุงเทพฯชูเงินฝาก 111 วัน ดอกเบี้ยสูงสุด 21% ต่อปี กระแสดี แจกต่อ สลากออมสินรางวัลใหญ่รวม 80 ล้าน


ธนาคารออมสิน เข้าร่วมงาน Thailand Smart Money กรุงเทพฯ ครั้งที่ 14 จัดโปรโมชันน่าสนใจเข้าร่วมในงานนี้ ทั้งผลิตภัณฑ์เงินฝากส่งเสริมการออมสำหรับทุกวัย สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อรักษ์โลก โดยผลิตภัณฑ์เงินฝากไฮไลท์ ได้แก่ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 111 วัน ระยะเวลาฝาก 111 วัน ดอกเบี้ย Step up สูงสุด 21.00% ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.00% ต่อปี ได้รับยกเว้นภาษี รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา จำนวน 600 สิทธิ์ เปิดจองสิทธิ์ภายในงานเท่านั้น และ สลากออมสินพิเศษ 2 ปี จัดแคมเปญรอบใหม่ต่อเนื่อง ด้วยการเพิ่มรางวัลพิเศษมูลค่า 50 ล้านบาท 1 รางวัล และยังมีสิทธิ์ถูกรางวัลที่ 1 อีก 30 ล้านบาท รวมเงินรางวัลใหญ่ 80 ล้านบาท สำหรับผู้ฝากทั้งแบบใบสลากและดิจิทัล เริ่มฝากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2567 กำหนดจับรางวัลวันที่ 1 ก.พ. 2567
สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อมีโปรโมชัน สินเชื่อเคหะ ทั้งซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม/ซ่อมแซม และรีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษคงที่ 6 เดือนแรก 1.990% เฉลี่ย 3 ปี = 3.390% กรณีทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขฯ สินเชื่อธุรกิจ GSB D-VERs เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก = 6.66% สำหรับวงเงินกู้ 1-20 ล้านบาท กรณีทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อและใช้หลักทรัพย์ค้ำเต็มวงเงินกู้ และวงเงินกู้ 20-100 ล้านบาท เมื่อใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้ พร้อมกันนี้ได้จัดโปรโมชันสินเชื่อเพื่อรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ผู้บริโภคตามกระแสอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งผู้บริโภครายย่อยที่ต้องการติดตั้งแผงโซล่าร์ ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) หรือรถยนต์ไฮบริด หรือผู้ประกอบการSMEs ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับทำธุรกิจตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG

งาน Thailand Smart Money กรุงเทพฯ ครั้งนี้ ธนาคารออมสินเข้าร่วมภายใต้แนวคิด “GSB Journey to The Green Frontier : บนเส้นทางสู่โลกการเงินสีเขียว” สอดคล้องยุทธศาสตร์ธนาคารเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นดำเนินการตามกรอบ ESG in action สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการจัดทำบูธที่เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เน้นสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม แล้วพบกันที่งาน Thailand Smart Money ณ เซ็นทรัล ลาดพร้าว ระหว่างวันที่ 8-10 ธ.ค. 2566.


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *