นิตยสารกรีนไลฟ์ พลัส ร่วมกับ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) และ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ)
จัดงาน Green Day สัปดาห์วันพ่อ ส่งท้ายปี 2566


ผ่านไปได้ด้วยดีกับกิจกรรมดีดีของนิตยสารกรีนไลฟ์ พลัสร่วมกับกลุ่มพันธมิตรร่วมจัดงาน Green Day สัปดาห์วันพ่อโดยกรีน ไลฟ์ พลัส จัดกิจกรรม ซึ่งเป็นโครงการCSR ส่งท้ายปีกับการศึกษาดูงานโคกหนองนาโมเดล ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่9ที่ศูนย์การเรียนรู้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) ริมแม่น้ำบางประกงจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกับนำคณะเดินทางต่อไปยังชุมชนวัดบน บ้านปลาธนาคารปูเพื่อร่วมกันปล่อยปูแสมตามโครงการปล่ิอยสองได้แสนสืบเนื่องจากปู1ตัวจะมีไข่50,000ฟอง และปล่อยปลาอีกงซึ่งเป็นปลาประจำถิ่นคืนสู่แม่น้ำหลังจากนั้นได้ร่วมกับชาวบ้านชุมชนปลูกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นแหล่งอาหารของสัตว์นำ้ให้อุดมสมบูรณ์สืบไป และในกิจกรรมดังกล่าวยังได้มอบสิ่งของเครืองใช้ที่จำเป็นรวมถึงการมอบทุนสนับสนุนให้ชุมชนและมอบทุนการศึกษาให้กับน้องนักเรียนในชุมชนที่เป็นเด็กเรียนดีประพฤติตนดีอีกด้วย

ซึ่งกิจกกรรมดังกล่าวนิตยสาร กรีน ไลฟ์ พลัส (Green Life Plus) ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย นำโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) , การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) , ธนาคารออมสิน , WP Energy , คาโอ ประเทศไทย และองค์กรพันธมิตรอีกหลายหน่วยงานจัดกิจกรรม Green Day สัปดาห์วันพ่อในครั้งนี้ยังได้ร่วมกับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในประบรมราชูปถัมภ์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวโดยนายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวให้การต้อนรับพร้อมนำคณะชมสัตว์ป่านานาชนิดซึ่งปัจจุปันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมกว่า 9 แสนคนและคาดว่าในปี2567นักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึนมากว่า1ล้านคน ซึ่งในสวนสัตว์มีพื้นที่ที่กว้างใหญ่และเป็นการลดมลภาวะและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันเราจึงได้เตรียมรถกอล์ฟเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการนักท่องเที่ยวใว้ให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับกับการชื่นชมสัตว์ป่าและธรรมชาติที่สวยงามแห่งเขาเขียวเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน

และในครั้งนี้นิตยสารกรีนไลฟ์ พลัสพร้อมคณะยังไ้ด้ร่วมกิจกรรมโครงการแก้วกล้า เพื่อเธอ สัญจร ส่งมอบแก้วกาแฟที่ใช้แล้วให้กับโครงการ “แก้วกล้า เพื่อเธอ” (Kaekla for you) ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมดูแลรักษาสิงแวดล้อมขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อนำไปเพราะพันธ์กล้าส่งต่อให้กับกรมป่าไม้นำไปแจกให้กับประชาชนได้นำไปปลูกต่อเพิ่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสังคมต่อไป


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *