ทิพยประกันภัย ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส และเป็นธรรม ได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิก CAC ครั้งที่ 2ในฐานะองค์กรที่ปราศจากการคอร์รัปชัน


 คุณนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหาร  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  เข้ารับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)  ในงาน CAC National Conference 2023  ภายใต้หัวข้อ “Public-Private Collaboration: A Strong Collective Action Against Corruption” ผนึกกำลังไตรภาคี สร้างความแข็งแกร่ง เพื่อความยั่งยืน จากคุณวิชัย อัศรัสกร กรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย  เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ผ่านการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 และเพื่อสะท้อนถึงนโยบายบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญและยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *