ซิโนเปค ตอกย้ำความสำเร็จในการดักจับและกักเก็บคาร์บอนในการประชุม COP 28 พร้อมเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน 10 ปีในการสนับสนุนข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง


Mega-tonne Qilu-Shengli CCUS project started to operate in 2022, a milestone for China’s CCUS industry phasing in mature commercial operation (PRNewsfoto/SINOPEC)

บริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม แอนด์ เคมิคอล คอร์ปอเรชัน (China Petroleum & Chemical Corporation) หรือ ซิโนเปค (Sinopec) (HKG: 0386) ได้ตอกย้ำความสำเร็จในการดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน (CCUS) พร้อมกับเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน 10 ปีในการสนับสนุนข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางฉบับแรก ระหว่างการจัดกิจกรรมหัวข้อ “ความก้าวหน้าด้านการดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอนในประเทศจีน” และ “การประชุมโลกว่าด้วยแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน” ซึ่งจัดขึ้นที่พาวิลเลียนของประเทศจีน ในการประชุม COP28 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 12 ธันวาคม ณ นครดูไบ โดยซิโนเปคได้นำเสนอการดำเนินงานของบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ำ

CCUS คือกระบวนการลดคาร์บอนด้วยการดักจับและใช้ประโยชน์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม นับเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการลดการปล่อยคาร์บอนได้อย่างมีนัยสำคัญ และเป็นองค์ประกอบสำคัญบนเส้นทางสู่การบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน

ในปี 2565 ซิโนเปคได้เริ่มดำเนินโครงการดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน ณ บ่อน้ำมันฉีหลู่-เซิงหลี่ (Qilu-Shengli CCUS) ระดับเมกะตันอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นหลักชัยสำคัญสำหรับอุตสาหกรรม CCUS ของจีนที่กำลังเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ โดยเป็นโครงการสาธิต CCUS ระดับเมกะตันโครงการแรกของจีน และคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้ 1 ล้านตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้เกือบ 9 ล้านต้น โครงการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้าง “วัฏจักรคาร์บอนเทียม” (artificial carbon cycle) พร้อมมอบประสบการณ์ทางวิศวกรรมเชิงปฏิบัติและข้อมูลทางเทคนิคที่จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการ CCUS ขนาดใหญ่ในจีนต่อไปในอนาคต

ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ซิโนเปคได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) แบบไม่มีผลผูกมัดกับ เชลล์ (Shell) ไชน่า เป่าอู่ (China Baowu) และ บีเอเอสเอฟ (BASF) เพื่อร่วมกันศึกษาโครงการ CCUS แบบโอเพนซอร์สขนาด 10 ล้านตันโครงการแรก โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกของจีนปล่อยคาร์บอนน้อยลง และสร้างห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ

รายงานผลการดำเนินงาน 10 ปีในการสนับสนุนข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ตอกย้ำความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของซิโนเปคในการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงความร่วมมือด้านพลังงาน การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสุขภาวะทางสังคม นอกจากนี้ รายงานยังเน้นย้ำถึงเส้นทางของซิโนเปคในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ การพัฒนาการผลิตที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศเชิงรุก

ทั้งนี้ การประชุม COP28 จัดขึ้นเป็นเวลาสองสัปดาห์ โดยมีวาระการประชุมที่หลากหลาย เช่น การเร่งเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ซึ่งสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมการประชุมได้มากกว่า 70,000 คน และถือเป็นการประชุมด้านสภาพภูมิอากาศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *