ซัมยัง คอร์ปอเรชัน เปิดตัวผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเกรดอุตสาหกรรมใหม่ 2 รายการ เล็งขยายตลาดสู่ระดับโลก


-เดินหน้าการขยายตลาดระดับโลกหลังเปิดตัวเรซินแลกเปลี่ยนไอออน เมมเบรนรีเวิร์สออสโมซิส และระบบแยกไอออนด้วยไฟฟ้าก่อนหน้านี้ นำเสนอวัสดุหลัก 3 แบบในการบำบัดน้ำ
-ก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชันแบบครบวงจรผ่านผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวใหม่ และหน่วยเฉพาะทางในองค์กร ได้แก่หน่วยประสิทธิภาพโซลูชันน้ำ (Water Solutions PU)

Following the ion exchange resin, Samyang launched Reverse Osmosis(RO) membrane and Electrodeionizer(EDI) to build all the key materials for ultrapure water production.

ซัมยัง คอร์ปอเรชัน (Samyang Corporation) บริษัทแรกของเกาหลีที่พัฒนาเรซินแลกเปลี่ยนไอออน และผู้นำในด้านวัสดุบำบัดน้ำอุตสาหกรรม ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 รายการ และก่อตั้งหน่วยเฉพาะทางเพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างก้าวกระโดดในฐานะบริษัทโซลูชันน้ำครบวงจรระดับโลก

ซัมยัง คอร์ปอเรชัน ซึ่งมีคุณคัง โฮซัง (Kang Ho-Sung) เป็นซีอีโอ ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเกรดอุตสาหกรรม “ไทรไลต์” (TRILITE) ประกอบด้วยระบบรีเวิร์สออสโมซิส “ไทรไลต์ อาร์โอ” (TRILITE RO) และระบบแยกไอออนด้วยไฟฟ้า “ไทรไลต์ อีดีไอ” (TRILITE EDI)

ผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านี้ถือเป็นวัสดุบำบัดน้ำทางอุตสาหกรรมที่สำคัญ และเมื่อใช้กับเรซินแลกเปลี่ยนไอออนแล้ว ก็มีบทบาทสำคัญในการขจัดสิ่งเจือปนด้วยตัวกรองประสิทธิภาพสูงและไฟฟ้าในกระบวนการผลิตน้ำบริสุทธิ์พิเศษ (น้ำบริสุทธิ์พิเศษที่ได้รับการขจัดสิ่งเจือปนและมีปริมาณไอออนเกือบ 0%) สำหรับเซมิคอนดักเตอร์ จอแสดงผล และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ความต้องการน้ำบริสุทธิ์พิเศษสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้ ส่งผลให้ขนาดตลาดเมมเบรนรีเวิร์สออสโมซิสและระบบแยกไอออนด้วยไฟฟ้าเติบโตอย่างรวดเร็ว

สำหรับเมมเบรนไทรไลต์ อาร์โอ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวใหม่ จัดว่ามีประสิทธิภาพสูงในการขจัดเกลือและอินทรียวัตถุ มีความสามารถในการซึมผ่านสูง และมีความคงทนเป็นเลิศ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับน้ำกร่อยซึ่งมีเกลือน้อยกว่าน้ำทะเล และเหมาะสมอย่างยิ่งในการผลิตน้ำอุตสาหกรรม ขณะที่ไทรไลต์ อีดีไอ เป็นอุปกรณ์สำหรับการผลิตน้ำบริสุทธิ์และน้ำบริสุทธิ์พิเศษด้วยกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารเคมีและไม่ปล่อยน้ำเสีย มีเส้นทางการไหลของน้ำที่ยาวซึ่งทำให้การทำงานมีเสถียรภาพ ตลอดจนรักษาคุณภาพของน้ำที่ผ่านการบำบัด แม้สภาพของน้ำที่เข้ามาในระบบตอนแรกจะแตกต่างกันก็ตาม

ผลิตภัณฑ์เรซินแลกเปลี่ยนไอออน รวมถึงเมมเบรนรีเวิร์สออสโมซิสและระบบแยกไอออนด้วยไฟฟ้าของซัมยัง คอร์ปอเรชัน ได้ก่อให้เกิดกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักสำหรับการบำบัดน้ำและการผลิตน้ำบริสุทธิ์พิเศษ นอกจากนี้ บริษัทยังพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า “ไทรแองเกิล” (TriAngle) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเองเพื่อการออกแบบระบบเรซินแลกเปลี่ยนไอออน เมมเบรนรีเวิร์สออสโมซิสและระบบแยกไอออนด้วยไฟฟ้า

ทั้งหมดมอบการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบสำหรับการออกแบบระบบบำบัดน้ำตามความต้องการของผู้ใช้ และยังทำให้บริษัทกลายเป็นผู้ให้บริการโซลูชันแบบครบวงจรอีกด้วย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซัมยัง คอร์ปอเรชัน ได้จัดตั้งหน่วยประสิทธิภาพโซลูชันน้ำ (Water Solutions PU) ซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะทางที่ดูแลธุรกิจบำบัดน้ำภายในกลุ่มเคมีภัณฑ์ของซัมยัง โดยมีการส่งเสริมเชิงกลยุทธ์ในระดับกลุ่ม เริ่มต้นด้วยการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ไทรไลต์ ซึ่งซัมยังวางแผนที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก ครอบคลุมสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น จีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอิงจากเครือข่ายการขายทั่วโลกที่จัดตั้งขึ้นสำหรับเรซินแลกเปลี่ยนไอออน

คุณโช ยัง โด (Cho Young Do) หัวหน้าฝ่ายประสิทธิภาพโซลูชันน้ำของซัมยัง คอร์ปอเรชัน กล่าวว่า “ตลาดการบำบัดน้ำทั่วโลกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการน้ำที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอันเป็นผลมาจากมลภาวะในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความต้องการน้ำบริสุทธิ์พิเศษที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของตลาดเซมิคอนดักเตอร์ จอแสดงผล และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์” พร้อมกล่าวเสริมว่า “ด้วยเทคโนโลยีที่แตกต่างของแบรนด์ไทรไลต์ที่สามารถมอบบริการโซลูชันแบบครบวงจร ซัมยัง คอร์ปอเรชัน จะกลายเป็นบริษัทชั้นนำในตลาดการบำบัดน้ำระดับโลก”

ซัมยัง คอร์ปอเรชัน เป็นผู้นำอุตสาหกรรมในเกาหลีใต้ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์เรซินแลกเปลี่ยนไอออนเป็นครั้งแรกของประเทศในปี 2519 และก่อตั้งแบรนด์เรซินแลกเปลี่ยนไอออนเพียงแห่งเดียวของเกาหลีภายใต้ชื่อไทรไลต์ ต่อมาในปี 2557 นั้น บริษัทฯ ได้ก่อตั้งซัมยัง ไฟน์ เทคโนโลยี (Samyang Fine Technology) ซึ่งเป็นโรงงานเรซินขนาดอนุภาคสม่ำเสมอที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเพื่อขยายธุรกิจไปสู่โรงงานผลิตเรซินเกรดพรีเมียมสำหรับนำไปใช้ในโรงไฟฟ้า การผลิตน้ำบริสุทธิ์พิเศษ โครมาโตกราฟี และอื่น ๆ ต่อมาซัมยัง คอร์ปอเรชัน ประสบความสำเร็จในการผลิตเรซินเกรดพรีเมียมในประเทศและส่งมอบเรซินแลกเปลี่ยนไอออนให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ในปี 2563

  • อ้างอิง: เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของซัมยัง ไทรไลต์ www.samyangtrilite.co.kr/en/indexComments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *