ไชน่า เซินหัว ติดอันดับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาลปี 2566


เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ไชน่า เซินหัว (China Shenhua) ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Best Practice Cases) ประจำปี 2566 โดยสมาคมบริษัทมหาชนจีน (China Association for Public Companies) และรวมอยู่ในรายงานบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนจีน (China Listed Company Governance Report) 

ไชน่า เซินหัว ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของบรรษัทภิบาล โดยส่งเสริมให้กรรมการ หัวหน้างาน และผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความละเอียดรอบคอบและครอบคลุมทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของ “พนักงานผู้น้อยที่มีบทบาทสำคัญ” นอกจากนี้ บริษัทยังเดินหน้าสร้างมาตรฐานการทำงานของระบบ “สามการประชุม” รวมถึงเปิดเผยข้อมูลด้วยมาตรฐานสูง รักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลในระดับสูง และเพิ่มสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความมุ่งมั่นมาอย่างยาวนานในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่มั่นคงและได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายร่วมกับนักลงทุน จนมีชื่อเสียงในฐานะ “รัฐวิสาหกิจที่ดีที่สุดสำหรับการแสวงหาความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน” ทั้งหมดนี้ตอกย้ำภาพลักษณ์ของไชน่า เซินหัว ในฐานะบริษัทมหาชนที่สนับสนุนระบบองค์กรสมัยใหม่แบบจีน และมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรระดับโลกในตลาดทุน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG Report) ของไชน่า เซินหัว


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *