ดีป้า เดินหน้าติดปีกดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย
เสริมแกร่งศักยภาพ เตรียมพร้อมสู่ระดับโลก


ดีป้า เดินหน้าเสริมแกร่งศักยภาพดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติไทยในระยะเริ่มต้น เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบกิจการจากดิจิทัลสตาร์ทอัพในกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ บริการภาครัฐ การท่องเที่ยว เกษตรกรรม การศึกษา การบริการ การเงิน และเมืองอัจฉริยะ ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.depa.or.th/startup สมัครได้แล้ววันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี ดีป้า มุ่งส่งเสริมการพัฒนาดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยในทุกระยะการเติบโต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนิเวศที่ส่งเสริมการทำงานของดิจิทัลสตาร์ทอัพในทุกมิติ ผลักดันให้เกิดกระบวนการสร้างดิจิทัล
สตาร์ทอัพที่มีศักยภาพการเติบโตเชิงธุรกิจ สนับสนุนดิจิทัลสตาร์ทอัพในสาย Deep Tech เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการดิจิทัลสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ ดำเนินการผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Startup Fund) กลไกสนับสนุนในรูปแบบ Angel Fund โดยปัจจุบัน ดีป้า ส่งเสริมดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติไทยไปแล้วกว่า 160 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาท

ล่าสุด ดีป้า เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบกิจการจากดิจิทัลสตาร์ทอัพ ระยะเริ่มต้น ในกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ บริการภาครัฐ การท่องเที่ยว เกษตรกรรม การศึกษา การบริการ การเงิน และเมืองอัจฉริยะ ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.depa.or.th/startup สมัครได้แล้ววันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้

การดำเนินงานทั้งหมดถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมดิจิทัลสตาร์ทอัพ ส่งเสริมให้ชุมชนดิจิทัลสตาร์ทอัพของไทยก้าวสู่การเป็นระบบนิเวศที่เกิดการลงทุนและขยายผลในรูปแบบ Born Local Go Global สอดรับเป้าหมายในการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันไทยไปเวทีโลกจากเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลในการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ (Thailand Competitiveness) เครื่องยนต์เครื่องแรกของนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ The Growth Engine of Thailandผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

นอกจากนี้ ดีป้า ยังมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.depa.or.th/depafund


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *