เดลต้า ชนะเลิศรางวัลสุดยอดนายจ้างยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยประจำปี 2567
เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน


บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติสุดยอดนายจ้างยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยประจำปี 2567 (Thailand Best Employer Brand Awards 2024) ด้านการบริหารพนักงานที่มีความสามารถ และกลยุทธ์องค์กรที่สอดคล้องกับธุรกิจ โดย เดลต้า ประเทศไทย เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทข้ามชาติที่มีการแข่งขันสูงในประเทศไทยได้รับรางวัลซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Employer Branding Institute) ณ โรงแรมแอทธินี กรุงเทพฯ

นาย ฉี่ ฮ๊าว หวง หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเดลต้า (CHRO) เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลในนามของบริษัทและกล่าวว่า “เดลต้ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นปีที่สามติดต่อกัน โดยเรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานที่มีความสามารถของเราเพื่อปลดปล่อยศักยภาพสูงสุดของพวกเขา ในขณะเดียวกันก็ให้โอกาสแก่พวกเขาในการบรรลุเป้าหมายทางอาชีพอย่างไร้ขีดจำกัด พร้อมสอดคล้องไปกับวัตถุประสงค์ที่ยั่งยืนขององค์กร สิ่งเหล่านี้นับเป็นภารกิจหลักของทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเดลต้า”

รางวัล The Best Employer Brand Awards ได้จัดขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรและบุคลากรในหลากหลายประเภท สำหรับความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคลและความเป็นเลิศด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการตัดสินรางวัลจะคัดเลือกผู้สมัครจากหลากหลายอุตสาหกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่มีภาพลักษณ์อันยอดเยี่ยม

รางวัลที่ได้รับในปีนี้เป็นเครื่องการันตีถึงกลยุทธ์และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของเดลต้า ประเทศไทย ซึ่งให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การบริหารจัดการพนักงานที่มีความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงานในทุกมิติ ทั้งด้านการเติบโตของพนักงาน และความสอดคล้องของพนักงานกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

รายละเอียดของรางวัลทั้งสองประเภทที่เดลต้าได้รับมีดังต่อไปนี้

  • การบริหารพนักงานที่มีความสามารถ

ในปีนี้โครงการที่มีชื่อว่า “Reignite Organization Effectiveness Success” ซึ่งมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การบริหารจัดการพนักงานที่มีความสามารถของบริษัทในด้านการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะ โดยกระบวนการคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถของเดลต้ามุ่งเน้นไปยังพนักงานเฉพาะบุคคลเพื่อให้มีส่วนร่วมเพิ่มเติมในโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยจะเริ่มจากการพัฒนาศักยภาพด้วยการฝึกอบรมเฉพาะทางจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ปรับมุมมอง และกำหนดแผนการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการและกระบวนการดำเนินงานขององค์กร นอกจากนี้โครงการนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่พร้อมสำหรับอนาคต ซึ่งเป็นสถานที่ที่พนักงานมีพร้อมทั้งทักษะ กลยุทธ์ ศักยภาพ ผลงาน และความทะเยอทะยานสู่ความสำเร็จ

  • กลยุทธ์ขององค์กรที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

เดลต้าเปิดตัวกิจกรรม “Mindset Change Journey” เพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาโซลูชันทางธุรกิจ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมในภูมิภาคต่าง ๆ โดยความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่การปลูกฝังค่านิยมหลักของเดลต้าผ่านการฝึกอบรมที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและโปรแกรมให้คำปรึกษา เพื่อสนับสนุนเป้าหมายระยะยาวของบริษัทในด้านการปลูกฝังค่านิยมหลัก อันได้แก่ ความซื่อสัตย์ นวัตกรรม การทำงานร่วมกัน การไม่แบ่งแยก และการเพิ่มขีดความสามารถ        

ในฐานะบริษัทอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นพลเมืองบรรษัท เดลต้าได้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยรางวัล Thailand Best Employer Brand Awards ที่ได้รับถือเป็นการยกย่องความสำเร็จอันยอดเยี่ยมของทีมทรัพยากรบุคคลประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเดลต้า ในด้านการฝึกอบรมผู้มีความสามารถและการสร้างความเป็นสุดยอดนายจ้างอันยอดเยี่ยม


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *