ฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ชวนลูกค้ารักษ์โลก รณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง
“Recycle Bank (ธนาคารขยะรีไซเคิล ไร้พนักงาน)”


ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ร่วมกับ Glean Thailand ชวนลูกค้ารณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ภายใต้โครงการ Recycle Bank (ธนาคารขยะรีไซเคิล ไร้พนักงาน( โดยติดตั้งตู้รับขยะรีไซเคิล ได้แก่ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องต่างๆ เพื่อส่งไปสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกวิธี และลดปริมาณขยะที่นำไปยังบ่อฝังกลบ โครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสร้างความตระหนักถึงปัญหาด้านการจัดการขยะและการความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย ดังนี้

  1. นำขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องต่างๆ ที่เตรียมมาจากที่บ้านเปลี่ยนใส่ถุงตาข่ายที่ตู้เตรียมไว้ให้ (ที่ตู้จะมีช่องรับถุง) *แต่ละถุงจะมี QR CODE ห้อยอยู่ (ขั้นต่ำ 20 ชิ้น/ถุง)
  2. เปิด App Glean สมัครสมาชิกแล้ว เลือกจุดบริการเป็น Drop&Go Box
  3. ทำตามขั้นตอนที่ App แนะนำ

– สแกน QR CODE รหัสตู้ (QR Code รหัสตู้จะอยู่ตรงขั้นตอนใช้งาน และมุมบนขวาของตู้)

– ต่อไป Scan ถุงตาข่ายที่ของคุณ ที่เอาขยะใส่เข้าไปแล้ว มีกี่ถุงก็ Scan ตามจำนวนถุง (สุดสุดไม่เกิน 5 ถุง/ ครั้ง)

– กด “ยืนยัน” และนำถุงตาข่ายทั้งหมดหย่อนลงในตู้

  • จบขั้นตอนการ Drop แล้วรอตรวจสอบสถานะขยะของคุณ ได้ทาง Application Glean (ระบบจะใช้เวลาในการดำเนินการและแจ้ง รายงานการคัดแยก รวมถึงสรุปคะแนนให้ภายใน 1-3 วัน )
  • แลกเป็นรางวัล/เงิน เมื่อคะแนนถึงตามที่กำหนด

ทั้งนี้ โดยทุกการนำมาส่งมอบ จะมีของสมนาคุณให้มากมายหมุนเวียนตลอดทั้งปี เพื่อเป็นการ ตอบแทนลูกค้าที่ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ โครงการ Recycle Bank (ธนาคารขยะรีไซเคิล ไร้พนักงาน) ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่บริเวณ Future Park Station (ระหว่างช่องจอดที่ 7 และ 8)

ฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ มุ่งหวังการเป็นศูนย์กลางร่วมกับชุมชนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม

โดยส่วนรวมในทุกมิติ (ESG) ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแยกขยะ และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และสร้างค่านิยมให้กับสังคมไทยในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งกันมากขึ้น ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการธนาคารขยะ, โครงการส่งขยะกลับบ้าน, การติดตั้งถังขยะแยกประเภท


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *