สสว. MOU ไลน์ (ประเทศไทย) เพิ่มสิทธิประโยชน์เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย เติบโตได้ในยุคดิจิทัล


สสว. MOU ไลน์ เพิ่มโอกาสให้เอสเอ็มอี ชูงานพัฒนาสิทธิประโยชน์ เดินหน้าผลักดันสิทธิประโยชน์ผู้ประกอบการ มุ่งเน้นให้ความรู้ต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการตลาด และโอกาสแสดงสินค้าเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ เน้นเรื่องสร้างแบรนด์และธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. มีพันธกิจในการบูรณาการ และผลักดันการส่งเสริม MSME ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ MSME สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล โดย สสว. ตระหนักถึงความสำคัญ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการประกอบธุรกิจ และเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาให้บริการผู้ประกอบการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายวีระพงศ์ กล่าวอีกว่า สสว. ได้จัดทำงานพัฒนาสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ MSME ภายใต้แนวคิด SME Privilege Club คลับพิเศษสำหรับ SME ที่รวบรวมสิทธิประโยชน์ในการทำธุรกิจด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับ สสว. ใช้บริการใน 3 ด้าน ได้แก่ การเพิ่มผลิตภาพ / ลดต้นทุน การขยายช่องทางการตลาด และการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน

ผอ.สสว เผยว่า วันนี้ สสว. ได้กำหนดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ MSME ในการพัฒนาสิทธิพิเศษส่วนลด ในการเข้าใช้งานบริการต่าง ๆ บน LINE Family Club และ LINE for Business ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสารและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ MSME ในปัจจุบัน ที่ได้ผลตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์เข้าสู่แพลตฟอร์มของ สสว. เพื่อให้ผู้ประกอบการ MSME ได้ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านช่องทางการตลาดอื่น ๆ ร่วมกันในอนาคต

“การลงนามเอ็มโอยูวันนี้ จึงเป็นหนึ่งในรูปธรรม ในการเชื่อมโยงพัฒนาสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นหนึ่งในทิศทางการดำเนินการในการส่งเสริมผู้ประกอบการ ของ สสว. และ สสว. จะใช้เครื่องมือต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ จากหน่วยงานพันธมิตร ที่ สสว. มีความร่วมมือ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเอสเอ็มอีให้มากที่สุด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยฟันเฟืองของเอสเอ็มอี โดย สสว. จะทำหน้าที่เคียงข้าง SME คู่คิดที่ดีผู้ประกอบการไทยตลอดไป” ผอ.สสว กล่าว

ปัจจุบัน สสว. ได้มีการเอ็มโอยู กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไปแล้ว จำนวน 28 ราย โดยแบ่งเป็นภาครัฐ 9 ราย และภาคเอกชน 19 ราย ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมเอสเอ็มอี ทั้งหมด 3 ด้าน ตามกรอบของงานสิทธิประโยชน์ โดยรายละเอียด สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของ สสว. และ SME Connext

ดร.พิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จากผลสำรวจของ สสว. ชี้ให้เห็นว่า ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีมาใช้งานในด้านการให้บริการและการตลาดมากที่สุดถึงกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ โดย LINE เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มหลักที่เอสเอ็มอีนิยมใช้เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามยังพบว่า กลุ่มเอสเอ็มอีไทยจำนวนมากถึงกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ยังมีการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ในขั้นพื้นฐานเท่านั้น โดยยังไม่มีการทำกิจกรรม หรือเทคนิคทางการตลาดเชิงลึกบนโลกออนไลน์ ด้วยยังขาดความรู้และทักษะในการนำเครื่องมือ เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้อย่างเต็มศักยภาพ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับ สสว. ในครั้งนี้ ด้วยการมุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านการใช้งานเทคโนโลยี รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เอสเอ็มอีไทย อันประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1.เพิ่มความรู้การตลาดออนไลน์ ด้วยการร่วมจัดทำและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับ SME ไทย ให้สามารถเข้าถึง และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดาย ด้วยช่องทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นจากหน้าเว็บไซต์สื่อสารการเรียนของ สสว. และช่องทาง LINE for Business พร้อมงานสัมมนาในรูปแบบออฟไลน์ ทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2567

2.การให้สิทธิประโยชน์มากมายเสริมแกร่งคนทำธุรกิจ อาทิ สิทธิ์การเข้าถึงแพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูลและการเรียนรู้ SMEConnext สิทธิ์การเข้าเป็นสมาชิก LINE Family Club เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมาย สำหรับทั้งผู้ประกอบการและทีมงาน SME ไทย ทั้งเวิร์คช้อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ กิจกรรมไลฟ์สไตล์ เสริมสร้างความสุขให้คนทำธุรกิจได้เข้าร่วมฟรี! ไปจนถึงส่วนลดการใช้บริการหรือเครื่องมือด้านการตลาดต่างๆ จาก LINE และพาร์ทเนอร์อื่นอีกมากมายที่เข้าร่วม

และ 3.โอกาสแสดงสินค้าครั้งใหญ่ พิชิตใจผู้บริโภค งานมหกรรมแสดงสินค้าครั้งใหญ่ ที่ทาง สสว. และ LINE ร่วมรังสรรค์ให้ SME ไทย ได้มีโอกาสแสดงสินค้าสู่สายตาผู้บริโภค และขยายฐานลูกค้าใหม่ พร้อมร่วมสนับสนุนการโปรโมทให้ร้านค้า SME ไทย เพิ่มโอกาสการขาย สร้างรายได้เพื่อการเติบโต

“เอสเอ็มอีถือเป็นกลุ่มธุรกิจสำคัญช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทย LINE พร้อมอยู่เคียงข้างเพื่อเป็นแรงกำลังสำคัญช่วยให้ SME ไทย ได้มีโอกาสเรียนรู้ เข้าใจการทำธุรกิจออนไลน์ ด้วยการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลอันหลากหลายบนแพลตฟอร์ม LINE ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศสู่การเติบโตในยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์” ดร.พิเชษฐ กล่าวสรุป

ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจ สามารถลงทะเบียน SME ผู้รับบริการภาครัฐได้ที่ bizportal.go.th พร้อมติดตามข่าวสารการมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ อัปเดตกิจกรรมสำหรับ SME ไทยที่น่าสนใจจาก LINE for Business ได้ที่ LINE Official Account: @linebizth และเฟซบุ๊ก LINE for Business

#สสว. #LINEforBusiness


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *