มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. เดินหน้าส่งมอบความห่วงใย ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าช่วยเหลือ
ผู้พิการทางสายตา พร้อมสนับสนุนสิ่งของจำเป็นแก่ผู้พิการในย่านสมุทรปราการ


มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย นำโดย คุณอานุภาพ คงมาลัย รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด เดินหน้าส่งมอบความห่วงใยภายใต้กิจกรรม MR. D.I.Y. Cares ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา พร้อมสมทบทุนให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสนับสนุนสิ่งของจำเป็นแก่ผู้พิการในย่านสมุทรปราการ ผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 20,000 บาท

คุณอานุภาพ คงมาลัย รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย กล่าวว่า“มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่เคียงข้างทุกคนในสังคมไทย จึงเดินหน้าให้การสนับสนุนและกระจายความช่วยเหลือให้กับคนไทยทุกกลุ่มทั่วประเทศ เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผ่านโครงการ   MR. D.I.Y. Cares ที่จัดมาเข้าปีที่ 6 โดยในครั้งนี้เราได้ให้การสนับสนุนแก่ผู้พิการให้เข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมผ่าน 2 กิจกรรมในเดือนมกราคม ได้แก่ กิจกรรมรวบรวมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่าจากพนักงานภายในองค์กรกว่า 100 เล่ม พร้อมสมทบทุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา มูลค่า 10,000 บาท โดยมอบให้แก่ คุณชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้พิการในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้สนับสนุนสิ่งของใช้จำเป็นจากร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. รวมมูลค่า 10,000 บาทแก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี คุณธีระเดช คุณสนอง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และคุณศศิรัฐ ศรีป้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกการสนับสนุนของ มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. จะมีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความเสมอภาคและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป”

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มุ่งสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ MR. D.I.Y. Cares มากว่า 6 ปีโดยพร้อมให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งต่อความห่วงใย แก่คนไทยทั่วทุกภูมิภาค ผ่านหลากหลายกิจกรรมเพื่อสังคม ครอบคลุมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชันอื่นๆ ของ มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ได้ที่ – Facebook: @mrdiyTH, Instagram: @mrdiy.thailand, TikTok: @mrdiy.thailand, Line: @mrdiythailand, LinkedIn: MR.DIY Thailand, และ YouTube: MR DIY Thailand


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *