ทิพยประกันภัย เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ ดร. สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วยคณะฯ เข้าเฝ้ากราบถวายเครื่องสักการะ  และปฏิทิน “พระไพรีพินาศ” ประจำปี ๒๕๖๗ นอกจากนี้ยังได้รับประทานพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในอภิลักขิตสมัยวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *