กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้หลักกฎหมายแก้ปัญหากรณีปัญหาพิพาทจุดหมุดนิรนาม ส.ป.ก.4-01 ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่


พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์สั้นๆ เกี่ยวกับกรณีปัญหาพิพาทจุดหมุดนิรนาม ส.ป.ก. 4-01 ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่มีการทับซ้อนกัน 3 หน่วยงาน ทั้งกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ และ ส.ป.ก. ภายหลังมอบนโยบาย 4 ด้าน ให้กับคณะผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่า เรื่องปัญหาพิพาทจุดหมุดนิรนาม ส.ป.ก. 4-01 ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปพบเพื่อพูดคุยเคลียร์ปัญหา ซึ่งก็ตกลงกันได้เรียบร้อยแล้ว โดยใช้หลักกฎหมาย และข้อเท็จจริง จึงทำให้รู้ว่าที่ดินแปลงพิพาทดังกล่าว เป็นพื้นที่ของหน่วยงานใด

พร้อมกันนี้ พล.ต.อ.พัชรวาท ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารกรมอุทยานฯ 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ด้านการแก้ไขปัญหาที่ดิน ให้เร่งรัดการจัดทำแผนผังแปลงที่ดินประชาชนในเขตป่าอนุรักษ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน 2 ปี
  2. ด้านแก้ไขปัญหาสัตว์ป่า เช่น การแก้ไขปัญหาช้างป่าและลิง ที่ส่งผลกระทบและสร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้ความสำคัญการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า
  3. ด้านการท่องเที่ยว ให้มีมาตรการเตรียมความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยว พัฒนา ระบบการ ซื้อบัตรผ่าน เข้าใช้บริการ การจองที่พัก และบริการอื่นๆ ของอุทยานแห่งชาติ ไว้ในระบบเดียวกัน อาจมี ทั้งรูปแบบ Mobile application และทาง Website เพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าถึงได้ง่าย โดยให้เร่ง ดำเนินการ ระบบ E-National Park หรือโครงการยกระดับการบริหารจัดการงานบริการประชาชนแบบครบวงจรของกรมอุทยานฯ ด้วยระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ให้แล้วเสร็จ ครบทุก อุทยานแห่งชาติ ภายใน 1-2 ปี นอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวก และนำมาซึ่ง ความโปร่งใส และยังเป็นการพัฒนาอุทยานให้ทัดเทียม กับอารยะประเทศ อยากเห็น กรมอุทยานฯ เป็นกรมตัวอย่างที่ก้าวไปข้างหน้า ด้วยความทันสมัย ตามทันโลก ด้วยเทคโนโลยี
  4. ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพพลานามัยประชาชน ให้เฝ้าระวังควบคุมและดับไฟให้เร็ว ลดการเกิดไฟป่า ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในรูปแบบ “เคาะประตูบ้าน” พร้อมเน้นย้ำความปลอดภัยและคำนึงถึงสุขภาพของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครไฟป่าทุกคนด้วย-517 -สำนักข่าวไทย

ขณะที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯและรมว.คลัง โพสต์ภาพและข้อความว่า “จากการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเดือนธันวาคม 2566 และได้รับฟังความทุกข์ของพี่น้องประชาชน จากทั้ง ส.ส. และคนในพื้นที่ เรื่องที่ดินในอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง ที่มีข้อพิพาทตั้งแต่การออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ. 2481 ต่อเนื่องมาจนถึงการเริ่มก่อสร้างเขื่อนเมื่อปี 2524 ที่มีปัญหาการทับซ้อนกันกับแนวเขตของเขื่อน

หลังจากที่สั่งการให้เร่งแก้ไขปัญหา และติดตามผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวานนี้ ผมได้รับรายงานจากเจ้ากรมแผนที่ทหาร ว่า ตอนนี้ได้มีการสำรวจแผนที่ใหม่ และพบว่าตอนนี้แนวเขตของเขื่อนศรีนครินทร์ ที่สำรวจโดยกรมอุทยานมีความคลาดเคลื่อนจากสภาพพื้นที่จริง ซึ่งไม่มีการทับซ้อนกับพื้นที่ครัวเรือนกว่า 900 ครัวเรือนที่เป็นกรณีพิพาทขณะนี้

ข้้นตอนต่อไปทางกรมแผนที่ทหาร จะส่งมอบแผนที่ที่สำรวจใหม่ให้กรมอุทยานฯ เพื่อนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับเปลี่ยนประกาศกฤษฎีกาดังกล่าวครับ

ภายใน 6 เดือนข้างหน้า ข้อพิพาทจะกลายเป็นข้อยุติ ความกังวลของพี่น้องอำเภอศรีสวัสดิ์จะกลายเป็นความสบายใจเพราะมีความมั่นคงทางที่อยู่อาศัยและที่ทำกินครับ”


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *