สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยกับฉลากเขียวความสำคัญต่อการค้าโลก


ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้รับเชิญจากรายการ 360 องศา Go Green พูดคุยถึง การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว คืออะไร มีความสำคัญต่อภาคส่วนไหนบ้าง บทบาทฉลากเขียวกับการจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประชุมที่ลิสบอน ประเทศโปรตุเกส เกี่ยวกับฉลากสิ่งแวดล้อมโลก และการจัดซื้ออย่างยั่งยืนของสหภาพยุโรป รวมทั้งหมดการลงนามความร่วมมือในการจัดซื้ออย่างยั่งยืนระหว่าง สมาคมส่งเสริมการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) และสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
พร้อมกันนี้ ดร.วิจารย์ยังได้ พูดถึงการจัดงาน “มารักษ์กัน” ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ด้วยฉลากเขียว ในวันที่ 27 มีนาคมนี้


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *