Green Life Plus ผนึกภาคีเครือข่ายรัฐ – เอกชน สานต่อกิจกรรม “ปักหมุดรักษ์ทะเลไทย 2024” ย้ำเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียว หนุนท่องเที่ยวชุมชน


นิตยสารกรีนไลฟ์พลัส (Green Life Plus) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐและเอกชน นำโดย เทศบาลนครระยอง , สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ชุมชนแหลมรุ่งเรืองร่วมด้วยธนาคารออมสิน ,ทิพยประกันภัย,ปูนอินทรีนครหลวง,การเคหะแห่งชาติ,บริษัทบริหารสินทรัพย์พาณิชย์กรุงเทพ(บสก) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(tei)และองค์กรพันธมิตรอีกมากมายจัดกิจกรรม “ปักหมุดรักษ์ทะเลไทย 2024” โดยได้ร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับชายหาดบริเวณชายหาดแหลมรุ่งเรือง จังหวัดระยอง ผ่านการปลูกต้นมะพร้าวจำนวน 300 ต้น , ต้นสารภีทะเลจำนวน 20 ต้น เพื่อเสริมความสมบูรณ์ให่้กับป่าชายหาด คืนความเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อชุมชน พร้อมกันนี้ยังได้เก็บและคัดแยกขยะ ตลอดจนให้ความรู้และรับฟังถึงความต้องการของชุมชนเพื่อนำไปต่อยอดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยองในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

นายบุรินทร์ ลาดล่าย ประธานกรรมการ นิตยสารกรีนไลฟ์พลัส เผยว่า สำหรับกิจกรรมปักหมุดรักษ์ทะเลไทยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เรามีหมุดหมายที่สำคัญ คือ ร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวป่าชายหาดให้กับทะเลไทย พร้อมกันนี้การทำงานดังกล่าวเรายังร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้กับชุมชนโดยรอบร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลไปด้วยกันเพื่อทำให้ทะเลไทยจุดต่างๆ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศและเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างท่องเที่ยวชุมชน สำหรับต้นไม้ที่นำมาเพาะปลูกในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ต้นมะพร้าว ต้นสารภีทะเล ซึ่งมีความโดดเด่นในการสร้างภูมิทัศน์และระบบนิเวศที่ดีกับป่าชายหาด
โดยมีคณะผู้บริหารของเทศบาลนครระยองโดย นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง มอบหมายให้นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา รองนายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ “ปักหมุดรักษ์ทะเลไทย 2024” เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง ปลัดเทศบาลนครระยอง รองปลัดเทศบาลนครระยอง หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชนแหลมรุ่งเรือง หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน พนักงานเทศบาลนครระยอง นายพรพจน์ สังเกตุ ประธานวิสาหกิจชุมชนแหลมรุ่งเรือง และผู้ร่วมสนับสนุนทุกท่านที่ให้การมอบของวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ให้กับชุมชน และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 ทุน

“เราเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของโครงการปักหมุดรักษ์ทะเลไทยจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับทะเลไทย โดยนอกจากจะเพิ่มพื้นที่สีเขียว สิ่งสำคัญคือการผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนมาทำงานร่วมกัน ซึ่งนี่คือความตั้งใจของ Green Life Plus ที่เดินหน้าเป็นสื่อกลางนำเอาหลักแนวคิด ESG มาเชื่อมโยงให้ห่วงโซ่อุปทานของทุกภาคส่วนขับเคลื่อนไปด้วยอย่างยั่งยืน” นายบุรินทร์ กล่าวทิ้งท้าย


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *