ออมสิน เข้าเฝ้าถวายการรับฝากเงิน เนื่องในวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ 111 ปี


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน เข้าเฝ้าถวายการรับฝากเงิน และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสลากออมสินพิเศษและของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ 111 ปี วันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *