สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมงานเสวนาวิชาการระดับนานาชาติ “PM2.5: Opportunities and Challenges in Southeast Asia”


ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ผอ. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย – TEI เป็นวิทยากร ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ ”Thailand’s PM2.5 Promblem and Solution” ในงานเสวนาวิชาการระดับนานาชาติ “PM2.5: Opportunities and Challenges in Southeast Asia” โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ วิทยาเขตลำปาง และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย Hub of Talents on Air Pollution and Climate พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา การออกกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง การบังคับใช้กฎหมายในระดับภูมิภาคอาเซียน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *