แสนสิริ มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ตั้งงบ 10 ล้านบาทต่อปี ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา สนับสนุนทุกการเรียนรู้


บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา และให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน    ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ล่าสุด ได้จัดทำโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนการศึกษาบุตรพนักงานตั้งงบประมาณไว้ที่ 10 ล้านบาทต่อปี โดยได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งแรกในปี 2567 ให้แก่ บุตรพนักงาน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี โดยมีนายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่, นายภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ ประธานผู้บริหารสายงานกลยุทธ์ และนางสาวศรีอำไพ รัตนมยูร ประธานผู้บริหารสายงานการตลาด เข้าร่วมเมื่อเร็ว ๆ นี้

แสนสิริ ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงาน อันเป็นภาคส่วนสำคัญของ 4 เสาสังคม (ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้นและสังคม) จึงได้ริเริ่มมาตรการสนับสนุนการศึกษาบุตรของพนักงาน และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กับผู้ปกครอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการพนักงานแสนสิริ และบริษัทในเครือ ที่มีบุตรตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นปริญญาตรี (ตามประกาศของบริษัท) และตั้งงบประมาณไว้สูงสุดปีละ 10 ล้านบาท

ตลอดเวลากว่า 40 ปี แสนสิริมุ่งมั่นดูแลพนักงานในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง นำเสนอเงินเดือนและสวัสดิการพื้นฐานที่แข่งขันได้ รวมถึงสวัสดิการพิเศษ ที่เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละกลุ่ม และโดดเด่นเหนือกว่าในวงการอสังหาฯ เช่น สวัสดิการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาพนักงานและครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเศรษฐกิจและภาพรวมประเทศ รวมทั้งสวัสดิการพิเศษสำหรับพนักงานที่มีความหลากหลายในองค์กร เช่น การลาเปลี่ยนเพศไม่เกิน 30 วันต่อสิทธิการเป็นพนักงาน, ลาสมรสสำหรับพนักงานทุกคนที่มีคู่ชีวิต ไม่เกิน 7 วันต่อสิทธิการเป็นพนักงาน, ลาประกอบกิจกรรมทางศาสนาได้สูงสุด 90 วัน (รับค่าจ้าง 30 วัน) ได้ทุกเพศ, พนักงานชาย ลาหยุดได้ 30 วัน (รวมวันหยุด) ในการช่วยภรรยาดูแลบุตรแรกเกิด (ได้รับค่าจ้างเต็มจำนวน) เป็นต้น


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *