วันที่ 22 – 28 เมษายน 2567 กทพ. ปิดเบี่ยงจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณหน้าและหลังด่าน ฯ ดินแดง เพื่อดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร


​ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างบริษัท ไออีทีแอล จำกัดให้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดินแดง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดและเบี่ยงจราจรตั้งแต่วันที่ 22 – 28 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. – 04.00 น. ของทุกวัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. วันที่ 22 เมษายน 2567 ปิดช่องจราจรบริเวณหน้าด่าน ฯ ช่องทางที่ 8 ช่องทางที่ 9 และช่องทางที่ 10
  2. วันที่ 23 เมษายน 2567 ปิดช่องจราจรบริเวณหน้าด่าน ฯ ช่องทางที่ 6 และช่องทางที่ 7
  3. วันที่ 24 เมษายน 2567 ปิดช่องจราจรบริเวณหน้าด่าน ฯ ช่องทางที่ 3 ช่องทางที่ 4 และช่องทางที่ 5
  4. วันที่ 25 เมษายน 2567 ปิดช่องจราจรบริเวณหน้าและหลังด่าน ฯ ช่องทางที่ 1 และช่องทางที่ 2
  5. วันที่ 26 เมษายน 2567 ปิดช่องจราจรบริเวณหลังด่าน ฯ ช่องทางที่ 3 ช่องทางที่ 4 และช่องทางที่ 5
  6. วันที่ 27 เมษายน 2567 ปิดช่องจราจรบริเวณหลังด่าน ฯ ช่องทางที่ 6 และช่องทางที่ 7
  7. วันที่ 28 เมษายน 2567 ปิดช่องจราจรบริเวณหลังด่าน ฯ ช่องทางที่ 8 ช่องทางที่ 9 และช่องทางที่ 10

​ ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบล่วงหน้า

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ หากมีข้อร้องเรียน แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ โทร 09 0992 2747 คุณฐิติกร แก้วประชา (วิศวกรควบคุมงาน)


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *