ออมสิน รับรางวัลองค์กรแห่งความยั่งยืนเพื่อสังคม


นางสาววชิรา การสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานความยั่งยืน รับรางวัลองค์กรแห่งความยั่งยืนเพื่อสังคม ในงานประกาศรางวัล SIAMRATH AWARDS 2024 ซึ่งบริษัท สยามรัฐ จำกัด จัดขึ้น เพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลในหลากหลายวงการ โดยธนาคารได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้รับรางวัลดังกล่าว ตอกย้ำการเป็นธนาคารเพื่อสังคม ในการลดความเหลื่อมล้ำ และขจัดปัญหาความยากจน มุ่งมั่นสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม ด้วยแนวคิด “Making POSITIVE Impact on Society” ที่สร้างความสมดุลทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ SDGs ณ อาคาร True Digital Park กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *