ทิพยประกันภัย ปลุกกระแสประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพแพทย์ สร้างความอุ่นใจให้แพทย์ มอบความคุ้มครองสูงสุดถึง 6 ล้านบาท


ทิพยประกันภัย เป็นผู้นำด้านธุรกิจประกันวินาศภัยที่อยู่ดูแลคนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 72 ปี ประกาศพร้อมเป็นที่หนึ่งเคียงข้างแพทย์ด้วยประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพแพทย์ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับแพทย์ ในการประกอบวิชาชีพ ด้วยเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่า มอบความคุ้มครองสูงสุดถึง 6 ล้านบาท

              ทิพยประกันภัย เข้าใจถึงความซับซ้อนและท้าทายในอาชีพแพทย์ที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดความผิดพลาดจากการรักษา ส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สร้างความเสียหายทั้งด้านชื่อเสียงและภาระทางการเงิน ทิพยประกันภัย จึงออกแบบประกันความรับผิดทางวิชาชีพสำหรับแพทย์รายบุคคล ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยรายแรกที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มอบความคุ้มครองให้แพทย์ได้ประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจ ช่วยสร้างความอุ่นใจให้แพทย์ด้วยเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่า แต่ให้ความคุ้มครองมากสูงสุดถึง 6 ล้านบาท

              ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพแพทย์จากทิพยประกันภัย ให้ความคุ้มครองดังนี้

  • ค่าสินไหมทดแทน กรณีผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ อันเนื่องมาจาก
    การรักษาพยาบาลที่ผิดพลาด ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 6 ล้านบาท
  • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
  • คุ้มครองทั่วประเทศไทย

            สำหรับแพทย์ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ 1736 หรือสาขาทิพยประกันภัยทั่วประเทศ


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *