การเคหะแห่งชาติ ร่วมรับรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน” ภายในงาน “มอบรางวัล SIAMRATH AWARDS 2024”


เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมรับรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน” ภายในงาน “มอบรางวัล SIAMRATH AWARDS 2024” เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี สยามรัฐออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลในวงการบันเทิงที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับของประชาชน ณ ห้อง Auditorium อาคาร True Digital Park

บริษัท สยามรัฐ จำกัด มอบรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน” ให้กับการเคหะแห่งชาติ เนื่องจากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความสามารถและความชำนาญในการพัฒนาที่อยู่อาศัย รวมทั้งฟื้นฟูชุมชนเมืองให้มีความเข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ครอบคลุมทุกมิติอย่างมั่นคงและยั่งยืน


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *