เอ็กซอนโมบิลมอบคอมพิวเตอร์เก่าสภาพดีให้กับโครงการ “คอมเก่าสู่คนใหม่ เรียนรู้ไกลไม่สิ้นสุด”


บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าในสภาพดีจำนวน 40 เครื่อง ให้กับโครงการ “คอมเก่าสู่คนใหม่ เรียนรู้ไกลไม่สิ้นสุด” เพื่อก้าวสู่การเป็นห้องเรียนดิจิทัล และสนับสนุนการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ คุณเอกราช วงศ์เกียรติขจร (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณจุฑารัตน์ วารีชื่นสุข (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการการควบคุมและบริหารความเสี่ยงด้านจัดซื้อ คุณวาสนา ประสิทธิ์จูตระกูล (ที่ 2 จากซ้าย) ที่ปรึกษาสื่อสารองค์กร คุณวรณัน สกุลศิริธรากุล (ที่ 1 จากขวา) ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ และคุณณัชปภา นิยมศิริวนิช (ที่ 1 จากซ้าย) IDEAS AP Business Analyst ร่วมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่ คุณพรชัย โพธิ์งาม (ที่ 4 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง จากมูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำไปส่งมอบให้กับโรงเรียนวัดบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยรวม 


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *