นิปปอนเพนต์ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน


บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ นำโดย นายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป จัดกิจกรรม CSR สนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา โดยบริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องด้านสวัสดิการของพนักงาน และด้านการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงมีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงาน ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต โดยจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน จำนวน 15 ทุน ทุนละ 5,000 บาทรวม 75,000 บาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน และเป็นการส่งเสริมบุตรที่มีผลการเรียนดี อีกทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานสามารถสร้างและรักษาผลงานให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้อีกด้วยซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม CSR ที่ทางนิปปอนเพนต์ ได้ตระหนัก และสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ณ นิปปอนเพนต์ พระประแดง เมื่อเร็วๆ นี้


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *