พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เป็นวิทยากรพิเศษ Brokerage and selling strategy ให้กับโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


นางสาวสมสกุล หลิมศุทธพรรณ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารสินทรัพย์(นั่งแถวแรกทางขวาของภาพ) และนางสาวสุภาภัทร ช้างสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ (บริหารการขายและการตลาด) (นั่งแถวที่สองทางซ้ายของภาพ)  บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ Brokerage and selling strategy ในวิชา RB613 Real Estate Marketing Management ให้แก่นักศึกษาปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE รุ่นที่ 23) ในโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล (นั่งแถวแรกทางซ้ายของภาพ) ให้การต้อนรับ  โดยในวันงานมีเนื้อหาการบรรยายเป็นเรื่องการสร้างกลยุทธ์การขายและการตลาดให้เหมาะสมกับตลาดปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและท้าทายมากขึ้น รวมถึงโอกาสของการพัฒนาโครงการในการตลาดใหม่ๆ รวมถึงการแชร์ประสบการณ์มากกว่า 27 ปีในการทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อเร็วๆ นี้


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *