เฟดเอ็กซ์ ผนึกกำลัง มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมชุมชน ร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม


อาสาสมัครจากเฟดเอ็กซ์ร่วมอุทิศตนในการรณรงค์เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนป่าเด็ง จังหวัดเพชรบุรี

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชัน (FedEx Corp.) (NYSE: FDX) หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด่วนที่ใหญ่ที่สุดของโลก ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชนท้องถิ่นของไทย

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ FedEx Cares (เฟดเอ็กซ์ แคร์ส) ที่นำอาสาสมัครจากเฟดเอ็กซ์ ประเทศไทยกว่า 40 คนจาก มาร่วมกิจกรรมกับภาคชุมชนในการปกป้องสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนป่าเด็ง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของ 10 หมู่บ้าน และมีผู้อยู่อาศัยราว 7,000 คน โดย เฟดเอ็กซ์ ประเทศไทย ได้บริจาคเตาเผาขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจำนวน 3 เตา และระบบก๊าซชีวภาพจำนวน 3 หน่วย เพื่อทดแทนแนวทางการกำจัดขยะแบบเดิม ๆ เช่น การเผาแบบเปิดโล่งและการฝังกลบ โดยเตาเผาขยะลดมลพิษจะช่วยลดการปล่อยมลพิษได้อย่างมาก ในขณะที่ระบบก๊าซชีวภาพชุมชนจะเป็นโซลูชั่นที่ยั่งยืนสำหรับการย่อยสลายขยะอินทรีย์ภายในชุมชนป่าเด็ง พร้อมกันนี้อาสาสมัครจากเฟดเอ็กซ์ยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแยกขยะอย่างเหมาะสมและแบ่งปันแนวทางปฏิบัติในการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิล และการอัปไซเคิลวัสดุที่ใช้แล้วให้กับตัวแทนของชุมชนฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม

“เฟดเอ็กซ์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันเพื่อสิ่งที่ดีขึ้น พร้อมส่งเสริมความยั่งยืนและการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น” นายศศธร ภาสภิญโญ กรรมการผู้จัดการ เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย กล่าว “ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นพนักงานของเราร่วมเป็นอาสาสมัคร และได้อุทิศตัวเองในการสนับสนุนโครงการที่มีคุณค่านี้ ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สะอาดขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อไป”

“ด้วยการร่วมมือกันของแต่ละภาคส่วนในครั้งนี้ ทำให้เราสามารถส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการเอาชนะความท้าทายต่าง ๆ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น เราขอขอบคุณ เฟดเอ็กซ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็งที่มาร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของชุมชน” นางรสลิน โกแวร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพันธกิจภาคสนามและระบบงานสนับสนุนองค์กร มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กล่าว

การส่งเสริมอนาคตที่ยั่งยืนในชุมชนไทย สอดคล้องกับเป้าหมายของเฟดเอ็กซ์ เพื่อการบรรลุการดำเนินงานที่เป็นกลางทางคาร์บอนทั่วโลกภายในปี พ.ศ. 2583  ด้วยความมุ่งมั่นนี้ เฟดเอ็กซ์ จึงได้มีแนวทางเพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การลด ทดแทน และปฏิวัติแนวทางปฏิบัติทั้งทางอากาศและบนพื้นดิน โดยมีโครงการริเริ่มเฉพาะ ได้แก่ โครงการการประหยัดเชื้อเพลิง โครงการพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า การลงทุนในพลังงานทดแทน และการใช้โซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

โครงการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ FedEx Cares โครงการเพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชนทั่วโลก หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FedEx Cares ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://fedexcares.com/


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *