กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “อัศจรรย์กับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ Miracle Style with Aquatic Life”


โอกาสดี สำหรับน้องๆ สายอาร์ต มาถึงแล้ว

กับกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี  ในหัวข้อ “อัศจรรย์กับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ Miracle Style with Aquatic Life” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เนื่องในงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 34 ประจำปี พ.ศ. 2567

เปิดรับผลงานนักเรียน ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น  ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2567 ศึกษารายละเอียด กติกา พร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่

http://file.fisheries.go.th/f/73b23575a3/

หรือ สแกน QR CODE 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์ กรมประมง โทรศัพท์: 0 2579 8975


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *