อ.ต.ก.ตลาดเพื่อเกษตรกรไทย

อ.ต.ก. ตลาดเกษตรกรคุณภาพที่พร้อมให้เกษตรกรทั่วทุกภูมิภาคมีโอกาสเข้ามาจัดจำหน่าย ประชาสัมพันธ์ และเรียนรู้ระบบตลาดอย่างครบวงจร “เรา คือ ตลาดเพื่อเกษตรกรไทยที่มุ่งส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างครบวงจรสำหรับผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบของตลาด อ.ต.ก. ช่องทางออนไลน์ผ่าน www.ortorkormarket.com เพื่อส่งต่อแก่ผู้บริโภคทั่วโลกด้วยมาตรฐานและคุณภาพ ขณะเดียวกันยังเสริมสร้างองค์ความรู้และกระตุ้นให้เกิดการต่อยอดจนเกิดเป็นสินค้าเกษตรรูปแบบใหม่ เช่น…

Read More

Best Tech เดอะ เบสท์ สำหรับทุกคน

เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองและพร้อมส่งพลังแห่งความมั่นใจดังกล่าวให้กับทีมงาน เมื่อทุกคนอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน การหลอมรวมพลังจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนทุกคนก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน คุณกรรณิกา กอน้อย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์ เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด เรามองถึง 10 ปีข้างหน้าว่าเราจะก้าวเดินไปอย่างไร พร้อมกับพัฒนาวันนี้ให้ดีที่สุดในทุกผลิตภัณฑ์และการบริการ…

Read More

ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่พลังงานทางเลือกอนาคต ASEAN Sustainable Energy Week 2018

คุณสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด “เราไม่ได้ต้องการเป็นออแกไนซ์เซอร์ที่ใหญ่ที่สุด แต่เราต้องการเป็นออแกไนซ์เซอร์ที่ดีที่สุด” คำกล่าวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นผ่านประกายในดวงตา เป็นถ้อยทำนองการเจรจาที่เผยถึงแนวคิดในการนำพา บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย…

Read More

“ดอยคำ” เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลคนไทย

ในปีนี้ (พ.ศ.2561) เรายังคงใช้กลยุทธ์หลักในการเดินหน้าต่อไปด้วยการ “ทำอย่างไรก็ได้ เพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทย ได้รับประทานน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณค่า บนกรอบพื้นฐานความมีมาตรฐานสากลในราคาที่เข้าถึงได้” คำกล่าวที่มุ่งมั่นและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังจากแขกรับเชิญของเราในวันนี้ นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร…

Read More

117 ปี หมอมี สมุนไพรตำรับหลวง เคียงข้างสุขภาพคนไทย

จากรุ่นสู่รุ่นหนึ่งสร้างหมอมี “สมุนไพรตำรับหลวง” จากประสบการณ์ที่ยาวนานเกือบ 30 ปี เกี่ยวเนื่องกับการผลิต ระบบคุณภาพและงานด้านบริหารกับบริษัทข้ามชาติ ทำให้ผมได้มีโอกาสใช้ความรู้และความสามารถในการเข้ามาช่วยนำพาบริษัท หมอมี จำกัด ให้ไปสู่ความทันสมัยกับโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน บริษัท หมอมี จำกัด เติบโตมาถึงเจนเนอเรชั่นที่…

Read More

“ฟาร์มแฟคทอรี่” สลัดจานด่วนที่ปรุงแต่งจากหัวใจ

การสร้างแบรนด์ๆหนึ่งขึ้นมาไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เราต้องอาศัยจิตวิญญาณ ความหลงไหลและความใส่ใจ ในการปลุกปั้นและสร้างสรรค์สิ่งนั้นขึ้นมาบนกรอบพื้นฐานของความรักอย่างแท้จริง คำว่า “ธุรกิจ” สำหรับผมเริ่มจากความรัก เมื่อเรารักจะทำให้ทุกการเรียนรู้และปฏิบัติของเรามีพลังมากกว่าการลงมือทำเพื่อหวังผลลัพธ์เพียงแค่เงิน หนึ่งกระบวนการคิดเชิงบวกที่เป็นส่วนผสมสำคัญสำหรับการปรุงแต่งรสชาติของความสำเร็จในวันนี้ คุณบุญชะนะ เอกวานิช ผู้ก่อตั้งและเจ้าของเดอะ ซีเครท สลัด ฟาร์มและร้านสลัดจานด่วนฟาร์มแฟคทอรี่…

Read More