เยาวชนต้นแบบ : รัฐศาสตร์ บุตรวงศ์ หรือน้อง J J


“ดนตรี” บทเพลงแห่งการเรียนรู้ของชีวิต

:การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ คือ การค้นคว้าตนเองในหลากหลายแง่มุม เพื่อนำความรู้ ความชื่นชอบหลงไหล และความสามารถนำออกมาสร้างสรรค์ในรูปแบบที่เราถนัด รัก และมีความสุข ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ในฐานะเยาวชนที่ดีต่อไป

“ดนตรีเป็นเพื่อนที่แสนดีสำหรับผม ตนมีความใฝ่ฝันตั้งแต่วัยเด็กในการเป็นนักร้อง แต่ความฝันไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากตนมัวแต่นอนคิด กลับกันตนได้ใช้แนวคิดในการวิ่งหาโอกาสเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ทักษะและองค์ความรู้จากเวทีการประกวดต่างๆ” ซึ่งนี่คือหมุดเป้าหมายที่สำคัญสำหรับการก้าวเดินในวันนี้ของเยาวชนหนุ่มมากความสามารถในแวดวงดนตรี นายรัฐศาสตร์ บุตรวงศ์ หรือน้อง J J

น้องเจเจ ฉายภาพความเป็นมาประวัติการศึกษาในปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจว่า “ตอนนี้ผมอายุ 18 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นที่ 6 จากโรงเรียนสารคามพิทยาคม โดยนอกจากการศึกษาตนใช้เวลาว่างในการฝึกหัดร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ 12 ปี ร้องผิด ร้องถูก ร้องเพี้ยน คือประสบการณ์ที่จนไม่เคยย่อท้อ กลับกันความผิดพลาดยิ่งเป็นพลังแห่งความพยายามในการพัฒนาให้ดีขึ้นในทุกวัน หลังจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตนและกลุ่มเพื่อนได้ร่วมกับสร้างวงดนตรีที่มีชื่อว่า “Slurpy” อันหมายถึงความสดใสของเยาวชนในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ หลีกหนีสิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นยาเสพติด เป็นต้น

“คำชี้แนะจากครู นำทางสู่การออมประสบการณ์” หลังจากมีวงดนตรีน้องเจเจได้รับการสนับสนุนและชี้แนะจากอาจารย์ในการเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ อาทิ การประกวดร้องเพลงในระดับสถานศึกษา อำเภอ และจังหวัด และล่าสุดในงานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 6 ซึ่งน้องเจเจได้รับรางวัลนักร้องยอดเยี่ยมระดับภูมิภาค โดยเยาวชนคนเก่งท่านนี้ขยายาความโครงการดังกล่าวว่า “ เป็นโครงการที่ดีในการมอบโอกาสให้กับเยาวชน ได้มีเวทีแสดงความสามารถด้านการร้องเพลง ยิ่งไปกว่านั้นโครงดังกล่าวยังสอนให้เรารู้จักเพื่อนใหม่ในสังคม รู้จักให้และแบ่งปันน้ำใจแก่กัน และที่สำคัญคือการรณรงค์ให้เยาวชนไทยปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันทางความคิดในการหลีกหนีปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน”

“สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยเพลงและบุคคลตนแบบ”น้องเจเจ เปิดเผยต่ออีกว่า บทเพลงที่เป็นดั่งแรงบันดาลใจของตนนั้น คือ เพลง ที่สูง จากพี่อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ โดยบทเพลงดังกล่าวสอนให้ตนไม่ยอมแพ้ กล้าเผชิญกับทุกเรื่องราว แม้ในบางครั้งที่ท้อเพลงนี้จะปลุกให้ตนตื่น อย่างไรก็ดีนอกจากบทเพลงดังกล่าวตนยังยึดเอาแนวทางของวงมายด์ ทั้งในแง่ของดนตรีและความคิดที่เติบโตในท้องถิ่นจนก้าวสู่การยอมรับในระดับประเทศ มาปรับและประยุกต์ในการพัฒนาวงดนตรีของตนต่อไป

ปัจจุบันตนและกลุ่มสามารถสร้างรายได้จากการร้องเพลงตามงานต่างๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เป็นดั่งกำลังใจและความภาคภูมิใจทั้งต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สังคมรวมทั้งจังหวัด โดยเข็มทิศอนาคตต่อจากนี้น้องเจเจวางแผนไว้ว่า จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยมุ่งเน้นในเรื่องของภาษา ขณะเดียวกันในเรื่องของดนตรีตนจะหมั่นฝึกฝน เรียนรู้ อย่างมุ่งมั่นต่อไป พร้อมทั้งลงประกวดในเวทีต่างๆที่ใหญ่ขึ้น เพราะเยาวชนหนุ่มท่านนี้เชื่อเสมอว่า การเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้งจะทำให้ชีวิตไม่หยุดนิ่งในด้านการสร้างความสามารถสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อไป และนี่คือต้นแบบทางความคิดของเยาวชนวัย 18 ปี ที่นำเอาบทเพลงมาเป็นแก่นหลักของการเรียนรู้ชีวิตในมิติต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ อันนำมาสู่การสร้างความสำเร็จของชีวิตในอนาคตต่อไป รัฐศาสตร์ บุตรวงศ์


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *