คอลัม CSR: PET-FRIENDLY COMMUNITY ร่วมสร้างสังคมที่ดีให้กับสุนัขและแมวไร้บ้านด้วยโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน

คอลัม CSR: PET-FRIENDLY COMMUNITY ร่วมสร้างสังคมที่ดีให้กับสุนัขและแมวไร้บ้านด้วยโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน

“เรามีความตั้งใจที่จะช่วยสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย ทั้งน้องสุนัขและแมวให้มีสุขอนามัยที่ดี แต่การเปิดรับบริจาคหรือการนำของไปมอบอาจไม่ตอบโจทย์ในด้านความยั่งยืน ตนและทีมจึงมีความคิดว่าหากเรานำผลวิจัยที่ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อยู่แล้วมาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่า และนำรายได้ ผลกำไร จากส่วนนั้นมาขยายผลจะช่วยน้องสุนัขและแมวที่ไร้บ้านได้มากขึ้น จึงเป็นที่มาสู่การจัดตั้ง สตาร์ทอัพ ภายใต้ชื่อ บริษัท เพ็ทเฟรนลี่คอมมูนิตี้ จำกัด (PET-FRIENDLY COMMUNITY)” อาจารย์ ดร. ธีรพงศ์ ยะทา…

ทิพย์รักษ์โลก : “ทิพยเท่” ถุงผ้าไอเดียดีที่พร้อม “Save The World” ไปด้วยกัน

[heading tag="h2" align="center" color="#32CD32" style="lines" color2="#32CD32"]ทิพย์รักษ์โลก : “ทิพยเท่” ถุงผ้าไอเดียดีที่พร้อม “Save The World” ไปด้วยกัน[/heading]   [alert style="warning"]“เราอยากให้ถุงผ้า “ทิพยเท่” เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับทุกคนหันมาให้ความสำคัญในการลดการใช้ถุงพลาสติก เพราะขยะดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศอย่างมาก” [/alert]…

CSR 2020 วาระทางสังคม ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน

[heading tag="h2" align="center" color="#32CD32" style="lines" color2="#32CD32"]CSR 2020 วาระทางสังคม ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน[/heading]             ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร หรือ CSR ( Corporate…

โจทย์ 3P เทรนด์การปั้นแบรนด์ในยุค 4.0

[heading tag="h2" align="center" color="#32CD32" style="lines" color2="#32CD32"]CSR : โจทย์ 3P เทรนด์การปั้นแบรนด์ในยุค 4.0[/heading]             ภาพการทำธุรกิจที่มาเพื่อหวังผลกำไร (Profit) คงไม่ใช่แนวทางในการสร้างธุรกิจในยุคปัจจุบัน และการนำเอาผลกำไรไปมอบให้กับสถานที่ต่างๆ ที่หลายๆ บริษัทมองว่าเป็นการตอบแทนสังคม (People) น่าจะไม่เพียงพอ…