อ.ต.ก.ตลาดเพื่อเกษตรกรไทย

อ.ต.ก.ตลาดเพื่อเกษตรกรไทย

อ.ต.ก. ตลาดเกษตรกรคุณภาพที่พร้อมให้เกษตรกรทั่วทุกภูมิภาคมีโอกาสเข้ามาจัดจำหน่าย ประชาสัมพันธ์ และเรียนรู้ระบบตลาดอย่างครบวงจร “เรา คือ ตลาดเพื่อเกษตรกรไทยที่มุ่งส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างครบวงจรสำหรับผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบของตลาด อ.ต.ก. ช่องทางออนไลน์ผ่าน www.ortorkormarket.com เพื่อส่งต่อแก่ผู้บริโภคทั่วโลกด้วยมาตรฐานและคุณภาพ ขณะเดียวกันยังเสริมสร้างองค์ความรู้และกระตุ้นให้เกิดการต่อยอดจนเกิดเป็นสินค้าเกษตรรูปแบบใหม่ เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสร้างสรรค์โครงการและนโยบายต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสินค้าเกษตรภายในพื้นที่อย่าง โครงการ 1 จังหวัด…
Best Tech เดอะ เบสท์ สำหรับทุกคน

Best Tech เดอะ เบสท์ สำหรับทุกคน

เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองและพร้อมส่งพลังแห่งความมั่นใจดังกล่าวให้กับทีมงาน เมื่อทุกคนอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน การหลอมรวมพลังจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนทุกคนก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน คุณกรรณิกา กอน้อย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์ เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด เรามองถึง 10 ปีข้างหน้าว่าเราจะก้าวเดินไปอย่างไร พร้อมกับพัฒนาวันนี้ให้ดีที่สุดในทุกผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมทั้งนำเอาข้อผิดพลาดของเมื่อวานมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าหากเราจะเป็นแค่เพียง ผู้ดำเนินธุรกิจซึ้อมาแล้วขายไป ตัวตนของเราใน 10…
ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่พลังงานทางเลือกอนาคต  ASEAN Sustainable Energy Week 2018

ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่พลังงานทางเลือกอนาคต ASEAN Sustainable Energy Week 2018

คุณสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด “เราไม่ได้ต้องการเป็นออแกไนซ์เซอร์ที่ใหญ่ที่สุด แต่เราต้องการเป็นออแกไนซ์เซอร์ที่ดีที่สุด” คำกล่าวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นผ่านประกายในดวงตา เป็นถ้อยทำนองการเจรจาที่เผยถึงแนวคิดในการนำพา บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย ประเทศไทย ก้าวสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการจัดแสดงสินค้าชั้นนำระดับสากล ซึ่งครอบคลุมในทุกหน่วยธุรกิจรวมถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายของภาครัฐ คุณสรรชาย นุ่มบุญนำ…
“ดอยคำ” เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลคนไทย

“ดอยคำ” เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลคนไทย

ในปีนี้ (พ.ศ.2561) เรายังคงใช้กลยุทธ์หลักในการเดินหน้าต่อไปด้วยการ “ทำอย่างไรก็ได้ เพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทย ได้รับประทานน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณค่า บนกรอบพื้นฐานความมีมาตรฐานสากลในราคาที่เข้าถึงได้” คำกล่าวที่มุ่งมั่นและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังจากแขกรับเชิญของเราในวันนี้ นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่านนี้ เผยถึง ภาพรวมของดอยคำในปีนี้ได้อย่างน่าสนใจว่า เรายังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามพันธกิจในการพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการ…
117 ปี หมอมี สมุนไพรตำรับหลวง เคียงข้างสุขภาพคนไทย

117 ปี หมอมี สมุนไพรตำรับหลวง เคียงข้างสุขภาพคนไทย

จากรุ่นสู่รุ่นหนึ่งสร้างหมอมี “สมุนไพรตำรับหลวง” จากประสบการณ์ที่ยาวนานเกือบ 30 ปี เกี่ยวเนื่องกับการผลิต ระบบคุณภาพและงานด้านบริหารกับบริษัทข้ามชาติ ทำให้ผมได้มีโอกาสใช้ความรู้และความสามารถในการเข้ามาช่วยนำพาบริษัท หมอมี จำกัด ให้ไปสู่ความทันสมัยกับโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน บริษัท หมอมี จำกัด เติบโตมาถึงเจนเนอเรชั่นที่ 3 โดยมีรุ่นพี่ๆ ซึ่งปัจจุบันเกษียณไปแล้วได้พยายามปรับปรุงบริษัทให้ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอต่อจากรุ่นคุณปู่คุณย่าและคุณลุง (เจนเนอเรชั่นที่ 2)…
“ฟาร์มแฟคทอรี่” สลัดจานด่วนที่ปรุงแต่งจากหัวใจ

“ฟาร์มแฟคทอรี่” สลัดจานด่วนที่ปรุงแต่งจากหัวใจ

การสร้างแบรนด์ๆหนึ่งขึ้นมาไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เราต้องอาศัยจิตวิญญาณ ความหลงไหลและความใส่ใจ ในการปลุกปั้นและสร้างสรรค์สิ่งนั้นขึ้นมาบนกรอบพื้นฐานของความรักอย่างแท้จริง คำว่า “ธุรกิจ” สำหรับผมเริ่มจากความรัก เมื่อเรารักจะทำให้ทุกการเรียนรู้และปฏิบัติของเรามีพลังมากกว่าการลงมือทำเพื่อหวังผลลัพธ์เพียงแค่เงิน หนึ่งกระบวนการคิดเชิงบวกที่เป็นส่วนผสมสำคัญสำหรับการปรุงแต่งรสชาติของความสำเร็จในวันนี้ คุณบุญชะนะ เอกวานิช ผู้ก่อตั้งและเจ้าของเดอะ ซีเครท สลัด ฟาร์มและร้านสลัดจานด่วนฟาร์มแฟคทอรี่ คุณอั้น บุญชะนะ ฉายภาพความเป็นของจุดเริ่มต้นที่สำคัญของธุรกิจได้อย่างน่าสนใจว่า เราเริ่มปลูกผักปลอดสารพิษเมื่อประมาณ 4-5…
สร้างสรรค์ความสำเร็จด้วย”โครงสร้างของความสุข”

สร้างสรรค์ความสำเร็จด้วย”โครงสร้างของความสุข”

คุณวรรณา ศิริวัชรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาโมนี่โฮม ดีไซน์ จำกัด การปลูกสร้างบ้านสักหนึ่งหลัง การวางโครงสร้างและออกแบบอย่างพิถีพิถันเป็นปัจจัยที่สำคัญในการยึดฐานของที่อยู่อาศัยให้มั่นคง การปลูกสร้างบ้านสักหนึ่งหลัง การวางโครงสร้างและออกแบบอย่างพิถีพิถันเป็นปัจจัยที่สำคัญในการยึดฐานของที่อยู่อาศัยให้มั่นคง แข็งแรง ซึ่งไม่ต่างจากการดำเนินธุรกิจหรือดำรงชีวิตเราต้องหมั่นฝึกฝนและออมประสบการณ์อยู่เสมอ เพื่อนำวิชาและองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้มากลั่นกรองและผลิตเป็นผลงานทางความคิดในมิติต่างๆด้วยความคิดสร้างสรรค์ หนึ่งเสาเข็มทางทัศนคติที่สำคัญในการวางรากฐานธุรกิจรับสร้างบ้านให้เติบโตในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีโอกาสและพร้อมแข่งขัน วรรณา ศิริวัชรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาโมนี่โฮม…
เปิดวิธีคิด ตราโรจน์ หักหาญ กว่าจะมาเป็นเจ้าของแบรนด์กระเป๋าร้อยล้าน

เปิดวิธีคิด ตราโรจน์ หักหาญ กว่าจะมาเป็นเจ้าของแบรนด์กระเป๋าร้อยล้าน

ไม่มีใครอยากเป็นพนักงานไปตลอดชีวิต หลายคนฝันที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่ จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ฉบับนี้เป็นอีกครั้งที่กองบรรณาธิการ ภาคภูมิใจที่จะนำเสนอเรื่องราวของนักธุรกิจ ผู้ผันตนเองจากพนักงานฝ่ายขายมาสู่การเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเป๋าและเครื่องหนังภายใต้แบรนด์ BP World มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างแบรนด์กระเป๋าของคนไทยให้เป็นที่รู้จัก ตราโรจน์ หักหาญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีพี เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ใช้ระยะเวลา 12…