Exclusive Interview

Exclusive interview:
เปิดเคล็ดลับความสวยผ่านแนวคิด “World Class Beauty Experience” จาก “Waleerat Clinic”
โดย : พญ. วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน ผู้ก่อตั้ง Waleerat Clinic (วลีรัตน์ คลินิก)
นายวิศรุต กริ่มทุ่งทอง CEO ผู้บริหาร Waleerat Clinic (วลีรัตน์ คลินิก)

ธุรกิจความงามเติบโตขึ้นทุกวัน คำว่า “อย่าหยุดสวย” กลายเป็นวลีที่ในวันนี้ทุกคนให้ความสนใจ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ด้านการชะลอวัย ลดริ้วรอย ด้วยนวัตกรรมร้อยไหม เราเชื่อมั่นว่า ความสวยความงามคือหนึ่งความสุขที่ทำให้ทุกคนมีพลังในการใช้ชีวิต พญ. วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน  “หรืออาจารย์หมอกวาง” เผยถึงภาพรวมของธุรกิจและแนวทางในการสร้างและก่อตั้ง Waleerat…

Read More

Exclusive interview :
“รอยส์ แล็บ” พัฒนาโปรตีนพืชออร์แกนิกส์ ปักธง “ส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับคนไทย”
โดย : ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการบริหารและหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

“ จากสถานการณ์โควิด-19 ผนวกกับมิติของสังคมโลกที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ทำให้ตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาตลาดสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพทั้งในและต่างประเทศเติบโตอย่างก้าวกระโดด ผู้คนหันมาให้ความสนใจในทุกเรื่อง อาทิ การออกกำลังกายการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนเรื่องของทานอาหาร โดยเฉพาะการทานการทานอาหารชนิดไหนแล้วสามารถเสริมภูมิคุ้มกันได้ดี เพื่อลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไช้หวัด ภูมิคุ้มกันต่ำ ภูมิแพ้ต่างๆ…

Read More

Exclusive Interview:
กฟผ ปักธงแนวคิด “Triple S” สร้างความเสถียรด้านไฟฟ้า พัฒนาพลังงานสะอาด ก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
โดย : นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโนรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย “วันนี้เป้าหมายของประเทศไทย คือ การยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศในทุกวิถีทาง สำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ (กฟผ.) เราพร้อมปรับตัวเพื่อร่วมบริหารจัดการกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศอย่างสมดุล ผ่านการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจากโครงการโรงไฟฟ้า Hydro-floating Solar Hybrid จำนวน…

Read More

Exclusive Interview:
เรื่อง : ลินนาคลินิก พร้อมคลิกในทุกโอกาส วางเป้าสร้างความงามด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย
โดย : คุณกุศลิน ลัญจกรกุล ลินนาคลินิก (LINNA Clinic)

“เราให้ความสำคัญต่อการบริการด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ เพราะลูกค้าเป็นเสมือนดั่งครอบครัวและญาติ ฉะนั้นในทุกๆการพัฒนาเราจะคิดอย่างรอบด้านใส่ใจทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการนำเอานวัตกรรมมาผนวกใช้ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ดีให้กับลูกค้า” คุณกุศลิน ลัญจกรกุล ผู้บริหาร ลินนาคลินิก (LINNA Clinic) เผยถึงแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่ทำให้วันนี้ LINNA Clinic ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคจนสามารถคว้ารางวัล…

Read More

Exclusive Interview:
นายพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
เรื่อง กฟภ. เดินหน้าพัฒนา ใช้แพลตฟอร์ม-เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม ปรับทิศสู่ “Carbon Neutrality”

“เรามีภารกิจที่สำคัญในการจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่หลากหลายคนให้ความสนใจในเรื่องพลังงานสะอาด ทาง กฟภ.มีความพร้อมในทุกการสนับสนุน” นายพงศกร ยุทธโกวิท  ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เผยถึงพันธกิจสำคัญจากการดำเนินงานของ กฟภ.โดยเฉพาะการรองรับในช่วงการเปลี่ยนถ่ายพลังงานในโลกอนาคต                นายพงศกร กล่าวว่า วันนี้เทรนด์ของพลังงานสะอาดถูกนำมาปรับใช้อย่างแพร่หลายและลูกค้า…

Read More

Exclusive Interview:
นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง เปิดแนวคิด 3R พลิกโฉมท่องเที่ยวไทยสู่การเป็น “Amazing New Chapter”

“เชื่อว่าทุกคนรู้จักคำว่า WFH หรือ Work From Home แต่สำหรับภาคการท่องเที่ยวไทย WFH คือ Work From Heart” หรือทำด้วยใจ เราทำงานกันในเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักผ่านแนวคิด…

Read More
Load More

หนึ่งสมอง สองมือ

อ.ต.ก.ตลาดเพื่อเกษตรกรไทย

อ.ต.ก. ตลาดเกษตรกรคุณภาพที่พร้อมให้เกษตรกรทั่วทุกภูมิภาคมีโอกาสเข้ามาจัดจำหน่าย ประชาสัมพันธ์ และเรียนรู้ระบบตลาดอย่างครบวงจร “เรา คือ ตลาดเพื่อเกษตรกรไทยที่มุ่งส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างครบวงจรสำหรับผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบของตลาด อ.ต.ก….

Read More

Best Tech เดอะ เบสท์ สำหรับทุกคน

เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองและพร้อมส่งพลังแห่งความมั่นใจดังกล่าวให้กับทีมงาน เมื่อทุกคนอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน การหลอมรวมพลังจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนทุกคนก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน คุณกรรณิกา กอน้อย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์ เทคโนโลยี อินโนเวชั่น…

Read More

ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่พลังงานทางเลือกอนาคต ASEAN Sustainable Energy Week 2018

คุณสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด “เราไม่ได้ต้องการเป็นออแกไนซ์เซอร์ที่ใหญ่ที่สุด แต่เราต้องการเป็นออแกไนซ์เซอร์ที่ดีที่สุด”…

Read More

“ดอยคำ” เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลคนไทย

ในปีนี้ (พ.ศ.2561) เรายังคงใช้กลยุทธ์หลักในการเดินหน้าต่อไปด้วยการ “ทำอย่างไรก็ได้ เพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทย ได้รับประทานน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณค่า บนกรอบพื้นฐานความมีมาตรฐานสากลในราคาที่เข้าถึงได้” คำกล่าวที่มุ่งมั่นและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังจากแขกรับเชิญของเราในวันนี้ นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา…

Read More
Load More

Gen Y

Gen Y : คุณอภิสฤษฎิ์ นิรุชทรัพย์รดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จำกัด

คุณอภิสฤษฎิ์ นิรุชทรัพย์รดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จำกัด เราไม่ควรโฟกัสแต่คำว่า “กำไร ขาดทุน”…

Read More

Gen Y : คุณณพน เจนธรรมนุกูล ผู้จัดการทั่วไปสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

“เราไม่เพียงสร้างบ้าน แต่เราสร้างสังคม” เราไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพียงด้านใดด้านหนึ่ง แต่เรามุ่งหวังเรียนรู้ในทุกโอกาสอยู่เสมอ โดยเฉพาะการต่อยอดและเติมเต็มความต้องการของผู้อยู่อาศัยให้เกิดความสมบูรณ์และสมดุล สัมมากรเพลส (SAMMAKORN Place Community Mall)…

Read More

Gen Y : คุณนริศรา กุลปิยะวาจา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชบาบางกอก จำกัด

ปัญหา คือ โอกาส สำหรับการสร้างรสชาติแห่งความสำเร็จ “ชบา” น้ำผลไม้ในกล่องสีน้ำเงินให้คุณค่าแก่ชีวิตคุณในมิติต่างๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างคล่องตัว ทั้งรับประทาน ประกอบอาหาร และสร้างสรรค์เมนูเพื่อสุขภาพ…

Read More

Gen Y : คุณสิทธิพร ศิริตันหยง และ คุณจันทรสมร ศิริตันหยง กรรมผู้บริหาร สุดทางรัก กรุ๊ป

สานต่อเจตนารมย์ด้วยความตั้งใจ เพราะปัญหาและอุปสรรคไม่ได้สุดแค่ “ทางตัน” แต่นั้นคือ “ประสบการณ์” ที่ทำให้เราได้เรียนรู้สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ “คุณอา (บัณฑิต ศิริตันหยง) สอนเสมอว่า…

Read More
Load More

The Eyedol

The Eyedol : คิม ธิติสรรค์ กู๊ดเบิร์น

เปิดรับทุกสิ่งด้วยความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ กีฬา คือ ยาวิเศษที่สำคัญในการปลุกปั่นให้เยาวชนหลายคนประสบความสำเร็จ แต่รสชาติอันหอมหวานกว่าจะถึงวันชูถ้วยไม่ได้เรียบเหมือนถนนคอนกรีตหรือปูทางด้วยคำว่าชัยชนะเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องเจอและเรียนรู้กับคำว่าพ่ายแพ้ด้วยเช่นกัน และหนึ่งตัวอย่างเยาวชนต้นแบบในวันนี้ คือ เรื่องราวของเด็กหนุ่มผู้ไม่หยุดนิ่งการค้นหาตัวเองและทำในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ อีกทั้งยังเป็นนักกีฬารักบี้ดีกรีทีมชาติที่พร้อมลุยศึกเอเชี่ยนเกมส์…

Read More

The Eyedol : บูม อภิวิชญ์ คุณาดิเรก

“ เราต้องตั้งใจทำในทุกโอกาสให้ดีที่สุด เพื่อไม่ให้คำว่าเสียดายเข้ามาบั่นทอนหัวใจในวันต่อๆไป ” น้องบูม ฉายภาพรวมเส้นทางชีวิตของตัวเองให้ฟังได้อย่างน่าสนใจว่า ตัวเองได้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยระหว่างการศึกษาได้มีโอกาสไปคัดตัวด้านงานแสดงหรือ…

Read More

The Eyedol : Wonderframe เฟรม ศุภัคชญา สุขใบเย็น

“ ฝันอยู่เสมอ และถักทอให้กลายเป็นความจริงในทุกวัน ” นับตั้งแต่เพลง “อยู่ดีๆก็…” ปล่อยออกมาให้ฟังในช่องทางออนไลน์ต่างๆ เชื่อว่าทุกคนก็ต่างมองหาและเสาะถามถึงผู้ร้อง คือ ใคร…

Read More

The Eyedol : โก้ ดัสกร ทองเหลา

“ เก่งบ้านนอก ไม่สู้ขี้คอกในเมือง ” การเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ได้รับใช้ชาติถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของนักกีฬา ซึ่งการติดธงไตรรงค์บนหน้าอกจำนวน 100 นัด ไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่ได้มีเพียงแต่ฝีมือ…

Read More
Load More

เยาวชนต้นแบบ

เยาวชนต้นแบบ : มาร์ค อภิวิชญ์ จักษ์ตรีมงคล

พร้อมอยู่เสมอ สำหรับการเข้าเส้นชัยแห่งโอกาส มิติของชีวิตมีหลายด้าน เราควรใฝ่รู้ในสิ่งที่ดี เป็นคนดีเพื่อตัวเอง พร้อมกับต่อเติมสิ่งล้ำค่าให้กับบุคคลรอบข้างได้มีความสุข ทุกครั้งที่ได้รับโอกาส เราต้อง “ทำเต็มที่” ในทุกบริบท…

Read More

เยาวชนต้นแบบ : น้องออฟ จุมพล อดุลกิตติพร

เรียนรู้ในทุกโอกาสของชีวิต เชื่อและศรัทธาในทุกโอกาส “ผมโฟกัสในทุกบทบาทที่ได้รับโอกาสด้วยความ “ตั้งใจ” ผสมผสานความ“หมั่นเพียร” ในการพัฒนาตัวเองสำหรับงานด้านอื่นๆอยู่เสมอควบคู่ไปกับการมองหา “สรรค์สร้าง” และต่อยอดความฝันให้เกิดเป็นความจริงทำให้บทละครชีวิตของผมในทุกวันเต็มเปี่ยมไปด้วยความสดใหม่ ความท้าทายและสุขใจ บนกรอบพื้นฐานความพอดี…

Read More

เยาวชนต้นแบบ : มาร์ค ธนัท รัตนสิริพันธ์

ขอทำทุกหน้าที่ให้ดีที่สุด เยาวชนเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยสร้างประเทศไทยให้แข็งแรงและแข็งแกร่ง สำหรับฉบับนี้เราได้ต้อนรับหนุ่มน้อยหน้าใส “มาร์ค-ธนัท รัตนสิริพันธ์ ศิลปินนักร้องและกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นนักแสดงในสังกัดอาร์เอส ปัจจุบันมาร์คกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สายวิทย์…

Read More

เยาวชนต้นแบบ : น้องอาย วิลาสินี ลาดล้าย

คำว่า “เรียนรู้” ไม่มีสิ้นสุด ในโลกของการเรียนรู้ อย่าคิดว่าเราเก่ง กลับกันเราควรมองว่าเรายังไม่แกร่งพอ เพื่อที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ในวัยเด็กทุกครั้งเมื่อหยิบอัลบั้มภาพของคุณแม่ที่ใส่ชุดรำในงานต่างๆมาเปิดดู ตัวเองจะรู้สึกชื่นชอบและหลงรักในวิชานาฏศิลป์ เพราะสวยงาม…

Read More
Load More