Exclusive Interview

Exclusive interview:
ปี 66 ปักหมุดไทย “ปีแห่งการท่องเที่ยว” ใช้กลยุทธ์ “Meaningful Travel” และหลักการ SDGs หวังเชื่อมใจสร้างท่องเที่ยวไทยด้วยคุณภาพ มุ่งสู่ความยั่งยืน
โดย : คุณจิระวดี คุณทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

การท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา มีภารกิจส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่นิยม ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า ททท. เป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ในการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืน ซึ่งในวันที่ 18 มีนาคม ปีนี้ถือเป็นวันครบรอบวันสถาปนา เเละททท. เองครบรอบ 63…

Read More

Exclusive interview:
เปิดแนวคิด 3 Better กุญแจสู่การพัฒนาเคทีซีสู่ความยั่งยืน
โดย : คุณดวงกมล อินทรพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หน่วยงานบริหารเงินและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC)

คุณดวงกมล อินทรพราหมณ์ผู้อำนวยการ หน่วยงานบริหารเงินและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) ปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้ ไม่ว่าจะดำเนินธุรกิจในรูปแบบไหน ลักษณะใด ความยั่งยืนตามกรอบแนวคิด ESG หรือ การพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนในมิติ Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social…

Read More

Exclusive interview:
เปิดกลยุทธ์ ทำความรู้จัก “น้ำปลาร้า สามเจ้า” ปักหมุดรุกตลาดอาหารไทย
โดย : นายภรภัทร พงษ์จิรัฐ กรรมการฝ่ายการตลาด แบรนด์น้ำปลาร้า สามเจ้า

“วันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า “น้ำปลาร้า” กลายเป็นหนึ่งเครื่องปรุงทรงอิทธิพลประจำบ้านของใครหลาย ๆ คน ซึ่งไม่เพียงแต่ความนัวที่นำไปปรุงอาหารหรือเป็นเครื่องปรุง อาทิ จำพวกน้ำจิ้มต่างๆ น้ำปลาร้ายังเป็นภูมิปัญญาไทยที่มีคุณค่าต่อเนื่องมาจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยาวนาน ที่สำคัญในปัจจุบันการผลิตน้ำปลาร้าไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป มีโรงงานผลิตที่รับทำ OEM หรือ (Origianl Equipment…

Read More

Exclusive interview:
ไขก๊อกความสำเร็จ “คิวมินซี” (QminC)” ส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
โดย : นายฐานธิษณ์ ยืนยงเตชะหิรัณ (ท็อป) ประธานกรรมการ บริษัท เทรา ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด

นายฐานธิษณ์ ยืนยงเตชะหิรัณ (ท็อป)ประธานกรรมการบริษัท เทรา ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด เราเลือก “ใส่ใจ” ในการเลือกสรรวัตถุดิบที่ตอบโจทย์ในด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม ควบคู่ไปกับการนำ “นวัตกรรม” การผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตกผลึกสู่การสร้างสรรค์…

Read More

ห้องรับแขก: “อยู่ดี มีสุข” เสาเข็มความยั่งยืน หมุดหมายสร้างสุขในทุกตารางเมตรจากพฤกษา โดย : นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

Read More

Exclusive interview:
กรอ.ปักหมุดสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมตามกรอบแนวคิด BCG Model
โดย : นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

นายจุลพงษ์ ทวีศรีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม “สำหรับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เราเป็นกรมที่กำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวทีโลก พร้อมกันนี้เรายังเป็นหน่วยงานหลักที่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการบริหารจัดการผลิต การจัดการพลังงาน ตลอดจนการจัดการของเสียและวัตถุอันตรายเพื่อสร้างความสมดุลให้กับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยยืดหลักแนวคิด “อยู่ด้วยกันได้ เป็นที่ยอมรับ” พร้อมกันนี้บทบาทหน้าที่ของกรมฯ ยังส่งเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการจดทะเบียนเครื่องจักรเพื่อช่วยผู้ประกอบการให้สามารถนำเครื่องจักรที่จดทะเบียนนั้นไปขอสินเชื่อเพื่อดำเนินธุรกิจได้”…

Read More
Load More

หนึ่งสมอง สองมือ

อ.ต.ก.ตลาดเพื่อเกษตรกรไทย

อ.ต.ก. ตลาดเกษตรกรคุณภาพที่พร้อมให้เกษตรกรทั่วทุกภูมิภาคมีโอกาสเข้ามาจัดจำหน่าย ประชาสัมพันธ์ และเรียนรู้ระบบตลาดอย่างครบวงจร “เรา คือ ตลาดเพื่อเกษตรกรไทยที่มุ่งส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างครบวงจรสำหรับผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบของตลาด อ.ต.ก….

Read More

Best Tech เดอะ เบสท์ สำหรับทุกคน

เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองและพร้อมส่งพลังแห่งความมั่นใจดังกล่าวให้กับทีมงาน เมื่อทุกคนอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน การหลอมรวมพลังจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนทุกคนก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน คุณกรรณิกา กอน้อย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์ เทคโนโลยี อินโนเวชั่น…

Read More

ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่พลังงานทางเลือกอนาคต ASEAN Sustainable Energy Week 2018

คุณสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด “เราไม่ได้ต้องการเป็นออแกไนซ์เซอร์ที่ใหญ่ที่สุด แต่เราต้องการเป็นออแกไนซ์เซอร์ที่ดีที่สุด”…

Read More

“ดอยคำ” เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลคนไทย

ในปีนี้ (พ.ศ.2561) เรายังคงใช้กลยุทธ์หลักในการเดินหน้าต่อไปด้วยการ “ทำอย่างไรก็ได้ เพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทย ได้รับประทานน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณค่า บนกรอบพื้นฐานความมีมาตรฐานสากลในราคาที่เข้าถึงได้” คำกล่าวที่มุ่งมั่นและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังจากแขกรับเชิญของเราในวันนี้ นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา…

Read More
Load More

Gen Y

Gen Y : คุณอภิสฤษฎิ์ นิรุชทรัพย์รดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จำกัด

คุณอภิสฤษฎิ์ นิรุชทรัพย์รดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จำกัด เราไม่ควรโฟกัสแต่คำว่า “กำไร ขาดทุน”…

Read More

Gen Y : คุณณพน เจนธรรมนุกูล ผู้จัดการทั่วไปสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

“เราไม่เพียงสร้างบ้าน แต่เราสร้างสังคม” เราไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพียงด้านใดด้านหนึ่ง แต่เรามุ่งหวังเรียนรู้ในทุกโอกาสอยู่เสมอ โดยเฉพาะการต่อยอดและเติมเต็มความต้องการของผู้อยู่อาศัยให้เกิดความสมบูรณ์และสมดุล สัมมากรเพลส (SAMMAKORN Place Community Mall)…

Read More

Gen Y : คุณนริศรา กุลปิยะวาจา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชบาบางกอก จำกัด

ปัญหา คือ โอกาส สำหรับการสร้างรสชาติแห่งความสำเร็จ “ชบา” น้ำผลไม้ในกล่องสีน้ำเงินให้คุณค่าแก่ชีวิตคุณในมิติต่างๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างคล่องตัว ทั้งรับประทาน ประกอบอาหาร และสร้างสรรค์เมนูเพื่อสุขภาพ…

Read More

Gen Y : คุณสิทธิพร ศิริตันหยง และ คุณจันทรสมร ศิริตันหยง กรรมผู้บริหาร สุดทางรัก กรุ๊ป

สานต่อเจตนารมย์ด้วยความตั้งใจ เพราะปัญหาและอุปสรรคไม่ได้สุดแค่ “ทางตัน” แต่นั้นคือ “ประสบการณ์” ที่ทำให้เราได้เรียนรู้สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ “คุณอา (บัณฑิต ศิริตันหยง) สอนเสมอว่า…

Read More
Load More

The Eyedol

The Eyedol : คิม ธิติสรรค์ กู๊ดเบิร์น

เปิดรับทุกสิ่งด้วยความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ กีฬา คือ ยาวิเศษที่สำคัญในการปลุกปั่นให้เยาวชนหลายคนประสบความสำเร็จ แต่รสชาติอันหอมหวานกว่าจะถึงวันชูถ้วยไม่ได้เรียบเหมือนถนนคอนกรีตหรือปูทางด้วยคำว่าชัยชนะเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องเจอและเรียนรู้กับคำว่าพ่ายแพ้ด้วยเช่นกัน และหนึ่งตัวอย่างเยาวชนต้นแบบในวันนี้ คือ เรื่องราวของเด็กหนุ่มผู้ไม่หยุดนิ่งการค้นหาตัวเองและทำในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ อีกทั้งยังเป็นนักกีฬารักบี้ดีกรีทีมชาติที่พร้อมลุยศึกเอเชี่ยนเกมส์…

Read More

The Eyedol : บูม อภิวิชญ์ คุณาดิเรก

“ เราต้องตั้งใจทำในทุกโอกาสให้ดีที่สุด เพื่อไม่ให้คำว่าเสียดายเข้ามาบั่นทอนหัวใจในวันต่อๆไป ” น้องบูม ฉายภาพรวมเส้นทางชีวิตของตัวเองให้ฟังได้อย่างน่าสนใจว่า ตัวเองได้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยระหว่างการศึกษาได้มีโอกาสไปคัดตัวด้านงานแสดงหรือ…

Read More

The Eyedol : Wonderframe เฟรม ศุภัคชญา สุขใบเย็น

“ ฝันอยู่เสมอ และถักทอให้กลายเป็นความจริงในทุกวัน ” นับตั้งแต่เพลง “อยู่ดีๆก็…” ปล่อยออกมาให้ฟังในช่องทางออนไลน์ต่างๆ เชื่อว่าทุกคนก็ต่างมองหาและเสาะถามถึงผู้ร้อง คือ ใคร…

Read More

The Eyedol : โก้ ดัสกร ทองเหลา

“ เก่งบ้านนอก ไม่สู้ขี้คอกในเมือง ” การเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ได้รับใช้ชาติถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของนักกีฬา ซึ่งการติดธงไตรรงค์บนหน้าอกจำนวน 100 นัด ไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่ได้มีเพียงแต่ฝีมือ…

Read More
Load More

เยาวชนต้นแบบ

เยาวชนต้นแบบ : มาร์ค อภิวิชญ์ จักษ์ตรีมงคล

พร้อมอยู่เสมอ สำหรับการเข้าเส้นชัยแห่งโอกาส มิติของชีวิตมีหลายด้าน เราควรใฝ่รู้ในสิ่งที่ดี เป็นคนดีเพื่อตัวเอง พร้อมกับต่อเติมสิ่งล้ำค่าให้กับบุคคลรอบข้างได้มีความสุข ทุกครั้งที่ได้รับโอกาส เราต้อง “ทำเต็มที่” ในทุกบริบท…

Read More

เยาวชนต้นแบบ : น้องออฟ จุมพล อดุลกิตติพร

เรียนรู้ในทุกโอกาสของชีวิต เชื่อและศรัทธาในทุกโอกาส “ผมโฟกัสในทุกบทบาทที่ได้รับโอกาสด้วยความ “ตั้งใจ” ผสมผสานความ“หมั่นเพียร” ในการพัฒนาตัวเองสำหรับงานด้านอื่นๆอยู่เสมอควบคู่ไปกับการมองหา “สรรค์สร้าง” และต่อยอดความฝันให้เกิดเป็นความจริงทำให้บทละครชีวิตของผมในทุกวันเต็มเปี่ยมไปด้วยความสดใหม่ ความท้าทายและสุขใจ บนกรอบพื้นฐานความพอดี…

Read More

เยาวชนต้นแบบ : มาร์ค ธนัท รัตนสิริพันธ์

ขอทำทุกหน้าที่ให้ดีที่สุด เยาวชนเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยสร้างประเทศไทยให้แข็งแรงและแข็งแกร่ง สำหรับฉบับนี้เราได้ต้อนรับหนุ่มน้อยหน้าใส “มาร์ค-ธนัท รัตนสิริพันธ์ ศิลปินนักร้องและกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นนักแสดงในสังกัดอาร์เอส ปัจจุบันมาร์คกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สายวิทย์…

Read More

เยาวชนต้นแบบ : น้องอาย วิลาสินี ลาดล้าย

คำว่า “เรียนรู้” ไม่มีสิ้นสุด ในโลกของการเรียนรู้ อย่าคิดว่าเราเก่ง กลับกันเราควรมองว่าเรายังไม่แกร่งพอ เพื่อที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ในวัยเด็กทุกครั้งเมื่อหยิบอัลบั้มภาพของคุณแม่ที่ใส่ชุดรำในงานต่างๆมาเปิดดู ตัวเองจะรู้สึกชื่นชอบและหลงรักในวิชานาฏศิลป์ เพราะสวยงาม…

Read More
Load More