Exclusive Interview:<br>“เดลต้า” กับ “นวัตกรรมรับเทรนด์ความยั่งยืน”<br>โดย : Mr. KK Chong, Head of Marketing Communications and Sustainable Development<br>บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Exclusive Interview:
“เดลต้า” กับ “นวัตกรรมรับเทรนด์ความยั่งยืน”
โดย : Mr. KK Chong, Head of Marketing Communications and Sustainable Development
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Mr. KK ChongHead of Marketing Communications and Sustainable Developmentบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) "วันนี้แนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก เรามองว่าความยั่งยืนและเทคโนโลยีแห่งอนาคตคือก้าวที่สำคัญสู่การเปลี่ยนผ่าน ไม่ว่าจะเป็น การใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานทดแทน และการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า…
Exclusive Interview :<br>“สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย” โอกาสและความพร้อมสู่การสร้างยานยนต์ไทยในสังคม EV<br>โดย : นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

Exclusive Interview :
“สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย” โอกาสและความพร้อมสู่การสร้างยานยนต์ไทยในสังคม EV
โดย : นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

นายกฤษฎา อุตตโมทย์นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย "ประเทศไทยมีเป้าหมายในการขยับเข้าไปสู่ Carbon neutrality Target หรือ ความเป็นกลางทางคาร์บอน และในภาคการขนส่งก็เป็นอีกมิติหนึ่ง เพราะฉะนั้นทางคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ จึงได้ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ปี 2021 ทั้งการใช้และการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท ZEV หรือ Zero Emission Vehicle (รถยนต์ไฟฟ้า 100% …
Exclusive Interview:<br>ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA<br>“Innovation in your heart” ปักหมุดวาง “ไทยเป็นชาตินวัตกรรม”

Exclusive Interview:
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA
“Innovation in your heart” ปักหมุดวาง “ไทยเป็นชาตินวัตกรรม”

ดร.กริชผกา บุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ด้วยประสบการณ์ในการศึกษาด้านนิติศาสตร์ ผนวกกับความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกฏหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา  ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA คนล่าสุดเผยว่า "ทรัพย์สินทางปัญญาก็คือนวัตกรรมอย่างหนึ่ง" เพียงแค่เราทำให้ทรัพย์สินทางปัญญาไม่เป็นแค่งานวิจัยที่คิดค้นไว้ขึ้นทะเบียนหรือที่เรามักคุ้นกับคำว่า "ขึ้นหิ้ง" แค่เพียงปรับผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนสู่ตลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์…
Exclusive Interview:<br>บีโอไอปักธงยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนเชิงรุก วาง 5 อุตสาหกรรมขับเคลื่อนไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่<br>โดย : นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

Exclusive Interview:
บีโอไอปักธงยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนเชิงรุก วาง 5 อุตสาหกรรมขับเคลื่อนไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่
โดย : นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) บีโอไอ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนเชิงรุก 4 ปี (2567 – 2570) ให้ความสำคัญกับ 5 อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่ "เศรษฐกิจใหม่"   นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า…
Exclusive Interview:<br>โมเดลเศรษฐกิจ BCG กับการขับเคลื่อนภาคป่าไม้ของไทย<br>โดย ดร สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

Exclusive Interview:
โมเดลเศรษฐกิจ BCG กับการขับเคลื่อนภาคป่าไม้ของไทย
โดย ดร สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

ดร สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ “วันนี้ไม่เพียงแต่ไทยเท่านั้นสังคมโลกก็ต้องเผชิญกับ "อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ" ซึ่งไทยได้วางแผนรับมือพร้อมกับนำเอา "โมเดลเศรษฐกิจ BCG" หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ด้านมาปรับใช้ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green…
Exclusive interview:<br>“อายิโนะโมะโต๊ะ” ย้ำเจตนารมณ์ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน<br>โดย : นายศรชัย กุสันใจ กรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

Exclusive interview:
“อายิโนะโมะโต๊ะ” ย้ำเจตนารมณ์ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน
โดย : นายศรชัย กุสันใจ กรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

นายศรชัย กุสันใจกรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ปฏิเสธไม่ได้ว่าทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่อง “ความยั่งยืน” และหนึ่งในนั้นคือบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลกอย่าง “อายิโนะโมะโต๊ะ” ที่ในวันนี้ได้ปักหมุดเป้าหมายและสานต่อเจตนารมณ์ในเรื่อง "การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข" โดยมุ่งเน้นทั้งในด้านโภชนาการและสุขภาพที่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ เปิดแนวคิดแบบ “อายิโนะโมะโต๊ะ” นายศรชัย กุสันใจ กรรมการ…
Exclusive interview:<br>เปิดแนวคิด สุขกายะ ปักหมุดความตั้งใจอยากเห็น “คนไทยมีความสุข”<br>คุณณัฐธินันท์ ตั้งดำรงธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท นาทีทอง 999 จำกัด เจ้าของแบรนด์ “สุขกายะ”

Exclusive interview:
เปิดแนวคิด สุขกายะ ปักหมุดความตั้งใจอยากเห็น “คนไทยมีความสุข”
คุณณัฐธินันท์ ตั้งดำรงธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท นาทีทอง 999 จำกัด เจ้าของแบรนด์ “สุขกายะ”

เมื่อกล่าวถึง การนวดแผนโบราณถือเป็นการนวดชนิดหนึ่งในแบบไทย ซึ่งเป็นศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย ด้วยความสำคัญดังกล่าว ผนวกกับการมองเห็นโอกาสในการขยายตลาดสินค้าสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพ ตนและทีมงานจึงได้จัดตั้งบริษัทและสร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “สุขกายะ” โดยมีหมุดหมายที่สำคัญคือ “อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยมีความสุข” คุณณัฐธินันท์ ตั้งดำรงธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท นาทีทอง 999 จำกัด เผยถึงจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจ คุณณัฐธินันท์ ตั้งดำรงธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัท นาทีทอง…
Exclusive interview:<br>ถอดรหัส “เอนน่าเฮิร์บ” รุกตลาดคนรุ่นใหม่ แก้โจทย์ปัญหา “ทำไมยาต้องขม”<br>โดย : คุณเมธา สิมะวรา ผู้ก่อตั้งแบรนด์ “เอนน่าเฮิร์บ”

Exclusive interview:
ถอดรหัส “เอนน่าเฮิร์บ” รุกตลาดคนรุ่นใหม่ แก้โจทย์ปัญหา “ทำไมยาต้องขม”
โดย : คุณเมธา สิมะวรา ผู้ก่อตั้งแบรนด์ “เอนน่าเฮิร์บ”

ล่าสุดนิตยสารกรีน ไลฟ์ พลัส ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณเมธา สิมะวรา ผู้ก่อตั้งบริษัท ร่ำรวยสุขภาพดี จำกัด เจ้าของแบรนด์ “เอนน่าเฮิร์บ” และเป็นที่ปรึกษา บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมกันนี้คุณเมธา ยังคงรับอีกบทบาทหน้าที่ที่สำคัญอย่างประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร…
Exclusive interview:<br>TP Logistics ปักหมุดแนวคิด “ส่งหนัก ส่งใหญ่ ส่งทั่วไทย” วางสู่เป้า “Green Logistics”<br>โดย : นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) หรือ TPL

Exclusive interview:
TP Logistics ปักหมุดแนวคิด “ส่งหนัก ส่งใหญ่ ส่งทั่วไทย” วางสู่เป้า “Green Logistics”
โดย : นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) หรือ TPL

นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) "สำหรับ TPL เราดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้า มาตั้งแต่ 2547 โดยเปิดให้บริการศูนย์รับและกระจายสินค้าประเภท B2B  และขยายศูนย์รับและกระจายสินค้าจำนวน 12 แห่ง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ จากนั้นขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องประสบความสำเร็จในการสร้าง…
Exclusive Interview:<br>“สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย” ต่อฐานเติมยอดสร้างคุณค่า ชิ้นงานวิจัยสู่สังคมไทย<br>โดย : ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

Exclusive Interview:
“สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย” ต่อฐานเติมยอดสร้างคุณค่า ชิ้นงานวิจัยสู่สังคมไทย
โดย : ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

OLYMPUS DIGITAL CAMERA “ปีนี้ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 4 ของสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งมีหมุดหมายที่สำคัญ คือ เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศไทย และที่สำคัญ คือ เพิ่มขีดความสามารถและพัฒนานักวิจัยไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและในระดับสากล โดยวันนี้เรามีสมาชิกสามัญจำนวนกว่า 4,000 คน” ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์…
Exclusive interview:<br>สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบรนด์ไทยจาก “i-motor”<br>โดย : คุณปรีชา ประเสริฐถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ บริษัท ไอ-มอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

Exclusive interview:
สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบรนด์ไทยจาก “i-motor”
โดย : คุณปรีชา ประเสริฐถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ บริษัท ไอ-มอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

คุณปรีชา ประเสริฐถาวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ บริษัท ไอ-มอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด “ปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้เทรนด์ของยานยนต์ไฟฟ้าได้รับความสนใจอย่างมาก ไม่เพียงแต่ รถยนต์เท่านั้น แต่ยังรวมถึง รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ในขณะนี้ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน เพราะนอกจากราคาที่ไม่สูงขณะนี้ผู้ประกอบการไทยอย่างเช่นแบรนด์ i-motor ของเราสามารถพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดด้วยมาตรฐานสากลและกำลังทำตลาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรามองว่านี่ คือ โอกาส” นายปรีชา ประเสริฐถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ บริษัท…
Exclusive interview:<br>ปี 66 ปักหมุดไทย “ปีแห่งการท่องเที่ยว” ใช้กลยุทธ์ “Meaningful Travel” และหลักการ SDGs หวังเชื่อมใจสร้างท่องเที่ยวไทยด้วยคุณภาพ มุ่งสู่ความยั่งยืน<br>โดย : คุณจิระวดี คุณทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

Exclusive interview:
ปี 66 ปักหมุดไทย “ปีแห่งการท่องเที่ยว” ใช้กลยุทธ์ “Meaningful Travel” และหลักการ SDGs หวังเชื่อมใจสร้างท่องเที่ยวไทยด้วยคุณภาพ มุ่งสู่ความยั่งยืน
โดย : คุณจิระวดี คุณทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

การท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา มีภารกิจส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่นิยม ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า ททท. เป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ในการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืน ซึ่งในวันที่ 18 มีนาคม ปีนี้ถือเป็นวันครบรอบวันสถาปนา เเละททท. เองครบรอบ 63 ปี  ททท. ยังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้เป็นหมุดหมายในดวงใจของนักท่องเที่ยว เเม้ว่าที่ผ่านมาจากวิกฤตสถานการณ์โควิด-19 จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถออกเดินทางท่องเที่ยวเหมือนเคย…